Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaA+++
Wyszukiwana fraza:

A+++

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 26500 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

sprzeciw pozwany wnosi do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany wskazuje, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawiając zarzuty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2014
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wynagrodzenie prokurenta

ramach aktu powołania, lub poprzez zawarcie pomiędzy spółką a prokurentem stosunku prawnego opartego na przepisach Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego. W przypadku zawarcia umowy o pracę czy umowy zlecenia (w tym w ramach prowadzonej działalności

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Nie kazda nieruchomość nadaje się na działalność gospodarczą

Mieszkam na osiedlu mieszkaniowym. Przed frontem jednego z bloków, w odległości ok. 25-30 metrów, znajduje się baza firmy transportowej (przewóz osób). Pracownicy firmy często myją autokary pod gołym niebem, a szum powodowany przez ich sprzęt

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2012

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

dokonane zarówno na wniosek nauczyciela jak również z urzędu ale za jego zgodą. Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego, jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania. Warunkiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Ujawnienie kopii faktur może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

. Ponadto stosownie do postanowienia Sądu Antymonopolowego z dnia z dnia 30 października 1996 r. (sygn. akt XVII Amz 3/96), stanowią w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych

postanowią inaczej, np. zaliczka może stanowić rodzaj kary umownej za rozwiązanie lub umowy przez kupującego. Zaliczka, gdy podlega zwrotowi jest traktowana jako nienależne świadczenie, gdyż umowa nie doszła do skutku, a zatem sprzedający nie jest uprawniony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2012

Klient nie może ponosić kosztów reklamacji towaru

konsumentem a nie Pański partner handlowy, a jedynie zorganizowanie działalności polega na tym, że już nabyty towar jest przesyłany do konsumenta bezpośrednio od dostawcy mającego siedzibę na terytorium Chin. Podmiot ten nie jest jednak stroną zawartej umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2012

Przedawnienie roszczenia wynikającego z długów spadkowych

majątkową kosztem innej osoby, obowiązana jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Z przepisu tego wynika, że wzbogacenie, które nastąpiło kosztem drugiej strony, winno nastąpić bez podstawy prawnej, tzn. osoba

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2013

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

moją nieobecność wymieniła zamki w drzwiach, przy czym o wymianie zostałem poinformowany sms. Zostałem w nocy na ulicy, nie miałem gdzie spać. Przez ponad 40 godzin byłem na nogach, a w mieszkaniu pozostały wszystkie moje rzeczy, Informację o tym gdzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 64  |  65  |  66  |  67  |  68 … 2650 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.