Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaA+++
Wyszukiwana fraza:

A+++

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 26500 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiązek do zachowania tajemnicy zakładu pracy

pracodawcę na szkodę. Za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy pracownik może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, a nawet może stanowić to przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zobowiązanie do zachowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 lutego 2014
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Premia regulaminowa w umowie o pracę

czasie choroby?

Zgodnie z art. 78 § 2 Kodeksu pracy, w celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się, wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Ryczałt na jazdy lokalne udzielany pracownikowi przez pracodawcę

Pytanie o zgodność umowy cywilnoprawnej, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, z obowiązującym prawodawstwem dot. używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Pracodawca proponuje ryczałt zwany dodatkiem i zakłada w umowie że ryczałt pokrywa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 lipca 2010

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

odsetkami, a po miesiącu skierowała sprawę do sadu. Otrzymałem postanowienie sadu grodzkiego w postępowaniu upominawczym zasądzające kwotę składki ubezpieczenia. Czy nie zachodzi to przedawnienie roszczenia?

Zgodnie z ogólną zasadą kodeksu cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony może być dłuższy niż 2 tygodnie

Kodeks Pracy przewiduje 2 tygodniowy okres wypowiedzenie w przypadku umowy o pracę na czas określony, kiedy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały taką możliwość. A co w przypadku kiedy w umowie na czas określony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 września 2012

Konsument może wypowiedzieć umowę z przedsiębiorstwem energetycznym na koniec nastepnego miesiąca

. W opisanym stanie faktycznym, jeżeli umowa zawarta nie jest z gospodarstwem domowym (konsumentem) a z przedsiębiorcą, to wypowiedzenie umowy winno nastąpić zgodnie z jej zapisami, a jeżeli stroną umowy jest konsument to umowa może zostać rozwiązana

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2012

Wygaśnięcie pelnomocnictwa nie stanowi podstawy do uznania zawartej umowy za nieważną

Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 4 listopada 1998 r. sygn. akt II CKN 866/97). W naszej ocenie w opisanym stanie faktycznym doszło do ustnego wypowiedzenia pełnomocnictwa, a tym samym czynność sprzedaży zawarta została przez osobę, która nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Na wypowiedzenie najmu zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele

uznać, że czynność taka przekracza zwykły zarząd nieruchomością, a tym samym nie może być ona dokonana bez zgody wszystkich współwłaścicieli. Tak samo zatem należy zakwalifikować wypowiedzenie umowy najmu, tj. jako czynność przekraczającą zwykły zarząd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Nie można anulować podjetej uchwały

uchwałę? A jeśli tak, to jakich dokumentów do tego potrzebuję?

Niestety nie może Pan anulować uchwały, gdyż uchwała stanowi swoiste oświadczenie woli wyrażone przez organ spółki - wnioskuję, że uchwała została podjęta przez zgromadzenie wspólników. Tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

), których spółka jako płatnik nie pobrała, a także te, które co prawda pobrała, lecz nie wpłaciła do urzędu skarbowego, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, niezwrócone w terminie zaliczki VAT naliczonego oraz oprocentowanie tych

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 65  |  66  |  67  |  68  |  69 … 2650 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.