Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaA+++
Wyszukiwana fraza:

A+++

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 26501 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Świadczenie chorobowe w okresie ciąży

chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy - nie dłużej niż przez 270 dni. Od 1 stycznia 2009 r. również ubezpieczone, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży mają prawo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wierzyciel może żądać uznania za bezskuteczną czynności dokonanej z jego pokrzywdzeniem

majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2012

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w pierwszej instancji uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie. Przepis ten stanowi podstawę prawną do uchylenia decyzji w zakresie

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2012

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia wady w rzeczy sprzedanej

fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu składek ZUS

regułom przedawnienia obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku, a także jak obecnie winno się określać termin przedawniania, po jego skróceniu od dnia 01.01.2012 roku. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego do nieprzedawnionych do dnia 31 grudnia 2002

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

W razie cofnięcia pozwu pozwany także może zostać obciążony kosztami procesu

rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczeniem się roszczenia – aż do wydania wyroku. W myśl § 2 tego przepisu, pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Aby prawidłowo zakwalifikować stawkę podatku VAT można wystąpić o interpretcję

stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego. Informacje są wydawane w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku. Za przygotowanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 grudnia 2012

Płatnik składek może złożyć wniosek do ZUS o dokonanie zwrotu nadpłaty składek

okresie ani razu nie zdarzyło się aby lekarz, szpital czy inny przedstawiciel służby zdrowia kwestionował moje prawa do bezpłatnej opieki lekarskiej. Teraz gdy zrezygnowałem z ubezpieczenia okazuje się, że wpłacałem składki do ZUS, a oni po prostu

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Wynagrodzenie dla małżonka prowadzącego działalność nie jest kosztem uzyskania przychodu

taki sposób, że jeden z małżonków świadczyć będzie odpłatnie określone usługi na rzecz współmałżonka to możemy mówić w tym zakresie o pewnej formie zatrudnienia współmałżonka. W takim przypadku u jednego z małżonków powstaje przychód podatkowy a u

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013

Przyspieszone wypowiedzenie umowy o pracę w razie likwidacji przedsiębiorstwa

pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W przypadku pracownicy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 72  |  73  |  74  |  75  |  76 … 2651 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.