Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaCyfra+
Wyszukiwana fraza:

Cyfra+

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 19767 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy Contemorary conditions of promotion and advertising

Książka ma charakter interdyscyplinarnego namysłu nad miejscem promocji i reklamy we współczesnym społeczeństwie. Celem pracy było uchwycenie najważniejszych sposobów wykorzystania promocji i reklamy w społeczeństwie (...) pozwalających formułować wnioski na temat ich pozytywnych i negatywnych wpływów na kształtowanie tożsamości jednostkowej…

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Data utworzenia: 22 listopada 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Taktyka walki w terenie zurbanizowanym

Prowadzenie walki w terenie zurbanizowanym stanowi specyfi czny obszar w działaniach militarnych, który jest od dawna przedmiotem zainteresowania analityków wojskowych. Cel publikacji stanowi próba zestawienia podstawowych elementów szkolenia taktycznego, niezbędnych w zamyśle autorów, do prowadzenia skutecznej walki w terenie zabudowanym tak w zakresie…

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 22 listopada 2012

Człowiek w pedagogice pracy

Książka składa się z sześciu tematycznych rozdziałów poświęconych zagadnieniu człowieka w pedagogice pracy. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy. Z recenzji…

Słowa kluczowe: a, A+++, Cyfra+, e-przelew.
Kategoria: Psychologia
Data utworzenia: 22 listopada 2012

Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego Istota i uwarunkowania

Celem podręcznika jest przybliżenie czytelnikowi pojęcia i znaczenia gospodarczego innowacji, które można uznać za jeden z najważniejszych aspektów współczesnych gospodarek. Wynika to z faktu, iż obecnie innowacyjność traktuje się jako jedną z najistotniejszych determinant rozwoju i konkurencyjności gospodarczej. Część uwagi poświęcono także…

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Podręczniki
Data utworzenia: 22 listopada 2012

Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu Między psychologią a medycyną

Zbiór artykułów poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce na styku psychologii i medycyny. Prace zebrane zostały w logicznie ustalone trzy działy przedstawiające zasadnicze problemy związane z przedstawieniem badań nad komunikacją społeczną w zakresie pojmowania zdrowia i choroby. W istocie mają na celu dokonanie praktycznych ustaleń na drodze…

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Nauki ścisłe
Data utworzenia: 22 listopada 2012

Kapłan i rodzina w mediach

Dominująca rola środków społecznego przekazu we współczesnym świecie nie ulega wątpliwości. Mass media w decydujący sposób rozstrzygają zarówno o tym, co ma stanowić przedmiot zainteresowania, jak o sposobach postrzegania oraz interpretowania rozmaitych wymiarów rzeczywistości oraz fenomenów kultury popularnej. Prezentowane w niniejszym tomie…

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 22 listopada 2012

Media w analogowym i cyfrowym świecie

Niniejsza monografia składa się zatem z sześciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest szeroko pojmowanym aspektom funkcjonowania Internetu, zarówno pod kątem jego historii i przemian, jak i kontrolujących go instytucji. Nie sposób było również pominąć kwestii obowiązywania prawa w Internecie, w tym również -jakże aktualnej! - sprawy ACTA…

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cechy
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 22 listopada 2012

Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2010 i jej skutki ekonomiczne

Lata 2000-2011 charakteryzowały się gwałtownym wzrostem zarówno kwotowej jak i procentowej stawki akcyzy na papierosy. Naturalną konsekwencją wzrostu obu stawek akcyzy był gwałtowny wzrost cen papierosów w analizowanym okresie. Prezentowane w niniejszej monografii obliczenia pokazują, że cena papierosów wzrastała zarówno w ujęciu nominalnym jak…

Data utworzenia: 22 listopada 2012

Unia Europejska Instytucje, polityki, prawo

Monografię przygotowano na podstawie najnowszych publikacji zagranicznych, w szczególności niemieckich. Znacząca bazę materiałową i porównawczą poszczególnych rozdziałów stanowią także komentarze do traktatów unijnych. Rozważania nad systemem instytucjonalnym i prawem materialnym poprzedzają dwa rozdziały dotyczące historii procesu integracji…

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Kategoria: Polityka
Data utworzenia: 22 listopada 2012

Konflikty środowiskowe i sposoby ich roztrzygania

Polityka ochrony środowiska i jej realizacja, podobnie zresztą jak koncepcja samej ochrony środowiska, generuje liczne konflikty, odnoszące się nie tylko do samej kwestii środowiskowych, ale i społecznych, politycznych, ekonomicznych, czy w końcu wymiaru aksjonormatywnego. Konfliktogenność tej problematyki wynika bowiem z faktu, iż ochrona środowiska…

Kategoria: Różne
Data utworzenia: 22 listopada 2012
« Poprzednia 1 … 1721  |  1722  |  1723  |  1724  |  1725 … 1977 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.