Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaRzeczy
Pożytki rzeczy -

Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego - art. 53 kodeksu cywilnego.

 
Wyszukiwana fraza:

Rzeczy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1020 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży

wcześniej dokonanego wypowiedzenia. W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, iż dla ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wykazania stanu ciąży, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

. reguluje kwestię zbycia przedmiotu najmu/dzierżawy: W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Po pierwsze, należy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

skorzystać z ulgi podatkowej. Problem podatkowy w tym zakresie może powstać w przypadku zbywania przedmiotowej nieruchomości, jeżeli zbycie takie nastąpiłoby przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego. walnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Przepis ten opisujący istotę prawa własności i wymieniający atrybuty właścicielskie, wskazuje, iż wykonywanie tychże uprawnień następuje "w granicach określonych

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Nie kazda nieruchomość nadaje się na działalność gospodarczą

. 140 k.c. (kodeksu cywilnego) w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Przepis ten opisujący istotę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2012

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

wszelkie zarzuty jakie może mieć w tym zakresie. W tym zakresie pracownik może zatem podnieść, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę rozliczył się ze wszelkich powierzonych mu rzeczy czy środków pieniężnych (dowodem może być podpisana przez pracodawcę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych

sprzedawca zobowiązany był do przeniesienia własności rzeczy sprzedanej i jej wydania). Od tego samego dnia winien Pan naliczać odsetki od kwoty zaliczki podlegającej zwrotowi. Z opisu nie wynika w jakiej dacie miało to nastąpić, więc również ta okoliczność

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2012

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

. 473 ). Złożone przez Pana oświadczenie nie dotarło do osób uprawnionych do powoływania i odwoływania członków zarządu. Nie zmienia tutaj postaci rzeczy fakt bycia przez wspólnika członkiem zarządu albowiem złożone oświadczenie odebrał on jako członek

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Znaki towarowe podlegają ochronie prawnej

okolicznościach sprawy podawanych przez Pana w zapytaniu znajdują zastosowanie przepisy przede wszystkim ustawy z dnia 30 czerwca 2000r., Prawo własności przemysłowej ( Dz. U. 2001 poz. 49, nr 508 z poźn. zm. ). W opisywanym bowiem przez Pana stanie rzeczy będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Ewidencjonowanie zakupu towaru

zastrzeżeniem ust. 3 i 3a. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie normują w żaden sposób zasad dokumentowania nabycia rzeczy ruchomych (towarów) lecz zgodnie z wolą

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2014
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 102 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.