Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaczynność prawna
Wyszukiwana fraza:

czynność prawna

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 126 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wygaśnięcie pelnomocnictwa nie stanowi podstawy do uznania zawartej umowy za nieważną

) dokona w imieniu mocodawcy czynność prawna w granicach pierwotnego umocowania, nawet po wygaśnięciu pełnomocnictwa jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć. Odrębną kwestią jest ustalenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych

którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2012

Wierzyciel może żądać uznania za bezskuteczną czynności dokonanej z jego pokrzywdzeniem

dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Jeżeli wskutek czynności prawnej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2012

W razie zawarcia umowy pod wpływem błedu można się uchylić od skutków złożonego oświadczenia woli

zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia wadliwa czynność prawna przestaje wywoływać skutki prawne już w momencie jej dokonania, czyli z mocą wsteczną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2012

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

lat 10 (art. 125 § 1 kc). Należy także dodać, że bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpatrywania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Jak liczyć pełny tydzień określony w orzeczeniu sądu?

uzasadnić wybór jednego z przedziałów czasowych?

Zgodnie z treścią art. 110 k.c. (kodeksu cywilnego) jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2012

Komornik skarbowy może dokonać zajęcia rzeczy będącej w posiadaniu osoby trzeciej

, zameldowany jestem w innym. Urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania zlecił taką czynność urzędowi skarbowemu według miejsca zameldowania.

Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Czyli w tym wypadku ma Pan tydzień czasu na wniesienie wniosku o przywrócenie terminu od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Roszczenia banku stwierdzone bankowym tytułem egzekucyjnym przedawniają się w okresie 3 letnim

przerwany. W przypadku przerwania biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo (art. 124 § 1 K.c.). Przerwanie biegu terminu przedawnienia może nastąpić zgodnie z art. 123 § 1 K.c.: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 sierpnia 2014

Roszczenia z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedawniają się na zasadach ogólnych

jednak pamiętać, że zgodnie z art. 123 § 1 K.c. w określonych okolicznościach może nastąpić przerwanie biegu przedawnienia, a po takim przerwaniu termin ten biegnie na nowo. Zgodnie z tym przepisem bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 13 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.