Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównadłużnik
Wyszukiwana fraza:

dłużnik

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 489 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłużnik banku po wszczęciu windykacji ma możliwość zawarcia ugody z bankiem

wykonalności BTE, co do zasady odbywa się to poza rozprawą. W postępowaniu sąd bada jedynie kwestie formalnoprawne, tj. czy dłużnik poddał się egzekucji na podstawie BTE, czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2014

Nadanie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika

Czy w przypadku śmierci dłużnika sąd nada klauzulę wykonalności na współmałżonka dłużnika? Oczywiście istnieją ku temu podstawy, tyle że dłużnik zmarł zanim wystąpiłem do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli.

Przyjmuje się powszechnie, że w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2014

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

tak po prostu dokonać zajęcia rzeczy, które nie są rzeczami dłużnika?

W toku postępowania egzekucyjnego komornik może dokonać zajęcia rzeczy, w posiadaniu której jest dłużnik, a która nie należy do niego lecz do osoby trzeciej. W takim przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia spłaty części długu

narusza jego uzasadniony interes. Z przepisu tego wynika zatem obowiązek wierzyciela do przyjęcia także świadczenia, które dłużnik spłaca w ratach. Jeżeli dysponuje Pani rachunkiem bankowym wierzyciela, może Pani spłacić to świadczenie także w częściach na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2014

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Zastrzeżona kara umowna

Czy wierzyciel może żądać zapłaty kary umownej, jeżeli kara umowna jest wynikiem opóźnienia, za które nie ponoszę jako dłużnik odpowiedzialności. Opóźnienie jest wynikiem zmian spowodowanych przez wierzyciela, który nie chciał jednak podpisać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012

Wierzyciel może żądać uznania za bezskuteczną czynności dokonanej z jego pokrzywdzeniem

majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2012

Licytacja nieruchomości dłużnika nie wymaga eksmisji

czasu przybicia dłużnik posiada tytuł prawny do zajmowania przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Dopiero po przejściu własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego na nabywcę, lokatorzy tracą tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Dłużnicy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

polega na tym, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Ponadto zgodnie z § 2 tego przepisu, dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Skutki ogłoszenia upadłości

dłużnika, który stał się niewypłacalny. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Najogólniej ujmując, przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 12  |  13  |  14  |  15  |  16 … 49 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.