Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównadotacje+dla+firm
Przesyłka dla ociemniałych -

 przesyłkę o masie do 7 000 g, zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3 pkt.17

 
Wyszukiwana fraza:

dotacje+dla+firm

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11893 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Znaki towarowe podlegają ochronie prawnej

przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. W opisanym przez Pana przypadku będzie miało miejsce posługiwanie się de facto znakiem towarowym oryginalnego produktu dla oznaczenia własnych produktów. Nie zmienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2014
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

płaszczyźnie prawa karnego jak i prawa cywilnego. W tym ostatnim reżimie do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności a więc art. 222 k.c. i następne (podstawa prawna art. 690 K.c.). Dla Pana oznacza to, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

Jestem nauczycielem kontraktowym i mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Istnieje prawdopodobieństwo, że od nowego roku szkolnego nie będzie dla mnie pełnego etatu i dlatego zostałam poinformowana, że otrzymam wypowiedzenie. Obecnie odbywam staż

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 maja 2014

W razie wydania nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw

uprawdopodobnienie roszczenia oraz brak wystąpienia przeciwskazania dla jego wydania. Przeciwskazania do wydania nakazu w postępowaniu upominawczym zgodnie z art. 499 § 1 K.p.c. są następujące: 1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne; 2) przytoczone

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Ryczałt na jazdy lokalne udzielany pracownikowi przez pracodawcę

- ponad 500 tys. mieszkańców. Powyższe limity dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 1 500 km, a dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 lipca 2010

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

- przedawnienie roszczeń co do zasady wynosi lat 10 a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń okresowych 3 lata (art. 118 kodeksu cywilnego). Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu... przedawniają się z upływem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Umowa przenosząca prawa autorskie musi wskazywać dzieło oraz pola eksploatacji

ani nazwy programów ani pola eksploatacji, na których następuje przeniesienie praw autorskich to prawa autorskie do programów należą do mnie czy do firmy?

Umowa dotycząca przeniesieni prawa autorskich dla swojej ważności wymaga zachowania formy

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony może być dłuższy niż 2 tygodnie

stwierdzają, że strony mogą zastrzec w umowie dłuższy niż dwutygodniowy okres wypowiedzenia, ponieważ jest to na ogół korzystniejsze dla pracownika, powodując większą stabilizację stosunku pracy, a ta stabilizacja należy do istoty umowy zawartej na czas

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 września 2012

Nie można anulować podjetej uchwały

Czy jest możliwe anulowanie uchwały o wypłacie wynagrodzenia dla członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Wynagrodzenie nie zostało wypłacone, natomiast uchwała została złożona w księgowości i teraz pytanie, czy mogę anulować tą

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Prawa akcjonariusza do uzyskania informacji od spółki

mogą jedynie podczas obrad walnego zgromadzenia żądać od zarządu udzielenia informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia jednak udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 41  |  42  |  43  |  44  |  45 … 1190 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.