Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównadotacje+dla+firm
Przesyłka dla ociemniałych -

 przesyłkę o masie do 7 000 g, zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3 pkt.17

 
Wyszukiwana fraza:

dotacje+dla+firm

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11892 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia spłaty części długu

Otrzymałam pismo z Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisaniu księdze założonej dla mojej nieruchomości hipoteki przymusowej na wniosek wierzyciela i na podstawie orzeczenia sądu na kwotę kilku tysięcy złotych. Chciałabym spłacać to zadłużenie w ratach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2014
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Konsument może odstąpić od umowy jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

konstruowanie roszczenia mieszanego, obejmującego elementy każdego ze wskazanych reżimów. Dokonanie zatem wyboru podstawy roszczenia, wiążące dla sprzedawcy, wiąże również kupującego, do czasu stwierdzenia niemożności spełnienia go. Kupujący powinien powiadomić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2012

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

odzyskania zdolności do pracy i wydaje stosowną decyzję. Decyzja określająca okres pobierania zasiłku chorobowego jest dla pracodawcy wiążąca i wymieniony w niej okres jest okresem ochronnym, w którym pracodawca nie może rozwiązać umowy z pracownikiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

były wymeldowane?

Umowa przedwstępna może zobowiązywać do zawarcia każdego rodzaju umowy prawa prywatnego. Umowa przedwstępna nie wymaga zachowania również jakiejś szczególnej formy ani pod rygorem nieważności, ani dla celów dowodowych. Wymóg

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Obowiązek dowodowy w procesie cywilnym

czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. W sporze sądowym reguły dowodowe są szersze niż zwykły obowiązek strony wskazania dowodów dla ustalenia faktów, z których wywodzi skutki prawne, o którym mowa w art. 232 k.p.c. W szczególności każda ze stron

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Lokal do wykonywania działalności w formach wychowania przedszkolnego musi spełniać określone wymogi

doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 40 °C, d) dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci; 8) jest zapewnione miejsce do

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Umowny zakaz konkurencji dotyczy także wspólników spółki

wywołać niekorzystne skutki dla spółki. Działalnością taką może być również wykorzystanie we własnym interesie wiedzy i informacji uzyskanej w trakcie trwania spółki. Również zajmowanie się interesami konkurencyjnymi jest jedną z postaci działalności

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika

, rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 k.p. oraz zawarcie tej informacji w świadectwie pracy, jest zawsze dla pracownika negatywną okolicznością przy nawiązaniu nowego stosunku pracy. Z prawnego punktu widzenia tryb rozwiązania poprzedniego stosunku pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727). Oznacza to, że w przypadku przedawnienia zobowiązań z tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

się roszczenia - aż do wydania wyroku. Z przepisu tego wynika ogólna zasada związana z możliwością cofnięcia pozwu przez powoda, która wskazuje, że dla skutecznego cofnięcia pozwu po rozpoczęciu rozprawy niezbędna jest zgoda pozwanego. Zgoda

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 42  |  43  |  44  |  45  |  46 … 1190 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.