Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównadotacje+dla+firm
Przesyłka dla ociemniałych -

 przesyłkę o masie do 7 000 g, zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3 pkt.17

 
Wyszukiwana fraza:

dotacje+dla+firm

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11892 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

rezygnacją (listem poleconym) to czy rezygnacja jest skuteczna?

Rezygnacja złożona przez Pana nie jest skuteczna. Co do zasady przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują szczególnej formy dla złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2013
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Ewidencjonowanie zakupu towaru

kontrahent nie będzie mógł wystawiać faktur VAT nie ma dla Pana większego znaczenia. Jako osoba fizyczna zwolniona z VAT nie może Pan bowiem dokonywać odliczenia VAT-u tj. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ( stawka VAT

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2014

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

nieusunięcia tego braku w toku postępowania sądowego zgodnie z art. 195 k.p.c. , skutkuje oddaleniem wytoczonego powództwa. Dla zabezpieczenia interesów wierzyciela oraz ze względu na bezpieczeństwo obrotu ustawodawca w art. 841 § 3 k.p.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru; numer identyfikacji podatkowej (NIP); wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014

Premia regulaminowa w umowie o pracę

- pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Z przepisu tego wynika, że pracodawca może ustalić wynagrodzenie dla pracownika w przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Można uchylić się od skutków złożonego oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

w każdym postępowaniu, w którym skuteczność oświadczenia woli ma znaczenie dla rozstrzygnięcia o zgłoszonym w nim żądaniu. Przedmiotem oceny sądu jest zasadność i podstawy uchylenia się od skutków oświadczenia woli. W razie sporu sąd bada, czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Wypowiedzenie umowy najmu następuje na zasadach określonych w umowie

te okazały się nie mieć charakteru „drobnych”, to oznacza, iż najęty lokal dotknięty jest wadami. W zależności od znaczenia tej wady dla przydatności przedmiotu najmu, najemcom przysługiwałoby roszczenie z § 1 lub § 2 art. 664 k.c. Zgodnie z tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 września 2012

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

przypadku osoby zasiadające w zarządzie odpowiadają za jej zaległości podatkowe na podstawie tzw. odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. W tym zakresie członkowie zarządu odpowiadają za: podatki (np. zaliczki od wynagrodzeń dla pracowników

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

o odpowiedzialności majątkowej byłego małżonka. Okresem granicznym dla wydania tej decyzji jest upływ 5 letniego okresu, na koniec roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa. Skoro zaległość podatkowa powstała w roku 2004 to decyzja

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym jeżeli pracownik nie wykonuje jego wiążących poleceń

obowiązków w umowie ani w zakresie czynności dla Pani nie określono, wówczas zmianie powinna ulec umowa o pracę lub zakres czynności. Zmiana taka może zostać dokonana albo w wyniku porozumienia stron lub na podstawie art. 42 k.p. jako wypowiedzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 46  |  47  |  48  |  49  |  50 … 1190 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.