Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaKsięgarnia Prawniczo-Ekonomicznawniosek+o+odroczenie+rozprawy
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
Wyszukiwana fraza:

wniosek+o+odroczenie+rozprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 7227 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.
Subsydiarność uchwał organizacji rządowych i pozarządowych w jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych

Subsydiarność uchwał organizacji rządowych i pozarządowych w jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych

Autorka tej rozprawy dopatrzyła się funkcjonowania subsydiarności jako zasady czy idei w prawie i instytucjach prawa międzynarodowego w znacznie szerszym zakresie i bardziej zróżnicowanej formie. Szczególnie zainteresowała się subsydiarną rolą

13,50 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza

Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza

Niniejsza książka jest tomem cyklu Dzieła wybrane, prezentującego twórczość naukową ks. Prof. Janusza Nagórnego. Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza to wersja książkowa jego rozprawy habilitacyjnej. Ks. Janusz Nagórny

31,19 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, centrum
Kategoria: Religia
Rozum - serce - smak Pamięci Profesor Izydory Dąmbskiej (1904-1983)

Rozum - serce - smak Pamięci Profesor Izydory Dąmbskiej (1904-1983)

Publikacja składa się z dwu zasadniczych części, z których pierwsza zawiera rozprawy poświęcone twórczości Izydory Dąmbskiej, zaś druga - jej prace własne, publikowane poprzednio w "Kwartalniku Filozoficznym". Tom otwiera wiersz Zbigniewa Herberta

40,50 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, A+++, Cyfra+, czas
Kategoria: Różne
Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych

Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych

celem rozprawy jest także weryfikacja następującej hipotezy badawczej: globalizacja i integracja międzynarodowego rynku finansowego spowodują przenikanie również do Polski alternatywnych form inwestowania na rynku papierów wartościowych. Dynamika tego

46,80 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Ekonomia
Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej

Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej

problematyką własności przemysłowej lub zabezpieczeń wierzytelności, jak i przedstawicieli nauki prawa. Monografia stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej, która otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w VII edycji konkursu na

107,10 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Prawo
Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych

Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych

spółek handlowych i prawa rynku kapitałowego oraz szerzej - prawa cywilnego. Zainteresuje także radców prawnych, adwokatów, sędziów i notariuszy. "Nie mam wątpliwości, że temat rozprawy został wybrany dobrze, w sposób przemyślany. Brak jest bowiem w

89,10 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, adwokat
Kategoria: Prawo cywilne
Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju

Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju

konkurencji" podbijała świat. Obalenie tej teorii, teorii, którą dobitnie można scharakteryzować znanym powiedzeniem "człowiek człowiekowi wilkiem", stanowi istotny cel i treść pracy Kropotkina. W niniejszym wydaniu prezentujemy także dwie krótsze rozprawy

20,70 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Kategoria: Różne
Mickiewicz i okolice Tematy romantyczne na łamach londyńskich

Mickiewicz i okolice Tematy romantyczne na łamach londyńskich "Wiadomości" z lat 40. i 50. XX wieku

związane przede wszystkim z biografiami i twórczością romantyków, dziejami Wielkiej Emigracji oraz stylami zachowań romantycznych. Głównym motywem podjęcia tej rozprawy jest fakt, że tak rozumiane tematy romantyczne są stale obecne na łamach londyńskiego

34,20 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Różne
Historia testis temporum lux veritatis księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedziemdziesiątej piątej rocznicy urodzin

Historia testis temporum lux veritatis księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedziemdziesiątej piątej rocznicy urodzin

Profesora, dotyczące rozmaitych zagadnień, różnych epok historycznych i krain geograficznych. Ta mozaika tematyczna odzwierciedla szerokie zainteresowania badawcze samego Jubilata. W jego dorobku znajdujemy monografie, rozprawy, artykuły i wydawnictwa

39,12 zł
Słowa kluczowe: a, A+++, Cyfra+, e-przelew.
Migracje a heterogeniczność kulturowa Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu

Migracje a heterogeniczność kulturowa Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu

Imigranci z grup ?trudno dostępnych?. Wszystkie pomieszczone w pracy rozprawy mają znamiona pionierskie. Pokazują one trafność tezy, iż kultury nie można rozumieć jako zobiektywizowanego zestawu cech w rodzaju języka, religii, zwyczajów ale jako

36,01 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, badania
Kategoria: Różne
« Poprzednia 1 … 108  |  109  |  110  |  111  |  112 … 723 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.