Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaKsięgarnia Prawniczo-Ekonomicznawniosek+o+odroczenie+rozprawy
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
Wyszukiwana fraza:

wniosek+o+odroczenie+rozprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 7227 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.
Kolokacja w przekładzie Słownik rosyjsko polski

Kolokacja w przekładzie Słownik rosyjsko polski

", stanowi logiczne przedłużenie wcześniejszej analitycznej rozprawy o kolokacjach, jest próbą wykorzystania teorii nowoczesnej frazematyki na użytek praktyczny, z myślą o uniwersyteckiej dydaktyce języka rosyjskiego, badaniach kontrastywnych i praktyce

37,80 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Kategoria: Języki obce
Pamięć-edukacja-dialog studium przypadku polsko-izraelskiej młodzieży

Pamięć-edukacja-dialog studium przypadku polsko-izraelskiej młodzieży

i metody nauczania nie będą prostą reprodukcją przemocy, nienawiści i ksenofobii? Skąd, spośród trzech podstawowych kategorii rozprawy, dialog ma miejsce znaczące, jest osią rozprawy, dialog rozumiany egzystencjalnie, jako dialog i spotkanie. To

29,34 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Różne
Pozycja prawna wierzyciela w postepowaniu upadłościowym

Pozycja prawna wierzyciela w postepowaniu upadłościowym

Praca jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej, uzupełnioną o najnowszą literaturę i orzecznictwo. Autor analizuje w niej pozycję prawną wierzyciela, a więc jego prawa i obowiązki, w polskim prawie upadłościowym w świetle ustawy Prawo upadłościowe

19,85 zł
Słowa kluczowe: a, A+++, autor, Cyfra+
Apokryf rodzinny jako odmiana dwudziestowiecznej powieści historycznej

Apokryf rodzinny jako odmiana dwudziestowiecznej powieści historycznej

Podstawową wartością rozprawy stał się szczegółowy i bardzo ciekawy opis odkrytej przez autorkę odmiany gatunkowej, jaką jest współczesna powieść o dziejach rodu. Odkrywczość polega na dostrzeżeniu spójnej całości w tekstach nierozpatrywanych dotąd

22,68 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Literatura
Kultura Studia teoretyczne i metodologiczne

Kultura Studia teoretyczne i metodologiczne

.. Tom otwiera wydany w 1992 zbiór STUDIA O KULTURZE pomyślany i przygotowany przez Profesora Pietraszko jako podstawowy wykład głównych założeń kulturoznawstwa. W części drugiej zamieszczone zostały artykuły i rozprawy dotyczące różnych obszarów

63,00 zł
Słowa kluczowe: A+++, Cyfra+, e-przelew., eko–innowacje
Kategoria: Różne
W służbie pierwszych Jagiellonów. życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego

W służbie pierwszych Jagiellonów. życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego

świeckiego w dziejach zjednoczonego Królestwa – to główne założenia rozprawy. Wykorzystując kryteria i narzędzia badawcze różnych nauk, bogatą bibliografię i materiał źródłowy, autorka stworzyła barwną i ciekawą publikację naukową, którą można

47,70 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, aneks
Rodzina

Rodzina

Nieubłaganie zbliża się termin rozprawy dotyczącej napaści Margie Madden. Czy Katy Hart i Dayne Matthews będą umieli zmierzyć się z niedoszłą morderczynią i atakującymi ich z każdej strony paparazzimi? Czy Dayne mimo świadomości, że żyją z Katy w

26,91 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Beletrystyka
Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy Wiedza i umiejętności uczniów

Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy Wiedza i umiejętności uczniów

skomplikowany zespół sensów (znaczenia), ale i pokazuje relacje wobec poszczególnych składników sytuacji ich użycia, do nadawcy, odbiorcy, hierarchii, intencji, celu pragmatycznego. Każdy gatunek mowy został solidnie zbadany. Styl rozprawy jest nienaganny

34,02 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Pedagogika
Etnolingwistyka 22 Problemy języka i kultury

Etnolingwistyka 22 Problemy języka i kultury

Kolejny, 22 już tom "Etnolingwistyki", dedykowany jest Profesor Jadwidze Puzyninie w 80. rocznicę urodzin. Całość składa się z 8 części: I. Rozprawy i analizy (13 prac); II. Gender studies (1 praca); III. Recenzje i omówienia (12 prac); IV. Z życia

32,13 zł
Słowa kluczowe: A+++, Cyfra+, czasopisma, e-przelew.
Kategoria: Różne
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 723 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.