Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaKsięgarnia Prawniczo-Ekonomicznawniosek+o+odroczenie+rozprawy
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
Wyszukiwana fraza:

wniosek+o+odroczenie+rozprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 7227 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.
Inwestycje w mieście.  Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne

Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne

zachodniej Polski, Elżbieta Kicka, Zbigniew Olech, Maciej J. Nowak 167 8.1. Małe miasta w literaturze przedmiotu 167 8.2. Przedsiębiorczość w miastach - analiza w oparciu o kryterium liczby ludności 170 8.3. Podsumowanie 177 Załącznik 1. Lista miast

52,20 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Rozwój osobisty  medytacje terapeutyczne

Rozwój osobisty medytacje terapeutyczne

trzeba. Walczyć o siebie, swój rozwój, być może niedostrzegalny jeszcze kanał samorealizacji. Wywalczyć szacunek, zasłużony i zdrowy podziw, przestrzeń naśladownictwa dla innych, nadzieję dla słabych i upadających. Jakiegokolwiek wykluczenia doświadczamy

22,41 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Psychologia
Kino nieme Historia kina

Kino nieme Historia kina

Turcja – Magdalena Bartczak Bałkany – Magdalena Bartczak Czechy i Słowacja – Jadwiga Hučkova Polska – Tadeusz Lubelski Noty o autorach Indeks nazwisk Indeks filmów

42,30 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Różne
Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2010 i jej skutki ekonomiczne

Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2010 i jej skutki ekonomiczne

należą do żadnej z grup dóbr nietypowych (dobra Giffena lub dobra Yeblena), wzrost ceny papierosów powoduje spadek popytu na nie. Należy jednak pamiętać o tym, że obserwowany od kilku lat ciągły spadek popytu na papierosy nie musi oznaczać spadku

37,80 zł
Giełda i psychologia.  Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych.

Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych.

5.2.6. Efekt posiadania 101 5.2.7. Efekt status quo 102 5.3. Inklinacje związane z wynikami ostatnio zakończonej inwestycji 103 5.4. O emocjach w inwestowaniu 104 5.5. Behawioralne modele rynku finansowego 107 Rozdział 6 Dyskontowanie odroczonych

44,10 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu  nr 36/2011

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 36/2011

Magdalena Zio"o Mi$kkie i twarde ograniczenia bud etowe a problem zad!u enia i wsparcia finansowego dla podmiotów sektora subnational government ............... 161 Agnieszka Krzemi%ska D!ug jednostek samorz%du terytorialnego w "wietle limitów zad!u enia

34,02 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu

Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu

podjęto próbę pokazania roli jednostek badawczo-rozwojowych (JBR) w procesie transferu technologii. Jednostki te stanowią istotny element potencjału badawczo-rozwojowego w gospodarce polskiej. Świadczy o tym zarówno liczba zatrudnionych pracowników, jak

40,50 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
« Poprzednia 1 … 719  |  720  |  721  |  722  |  723 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.