Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaopodatkowanie+na+zasadach+ogC3B3lnych
Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci -

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Przepis powyższy nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.
art. 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 21419 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wygaśnięcie pelnomocnictwa nie stanowi podstawy do uznania zawartej umowy za nieważną

pełnomocnikowi na tym zależało. Upatruje w tym czynie nadużycie zaufania i chce unieważnić umowę oraz żądać odszkodowania za powstałe szkody.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktyczny zgodnie z treścią art. 105 k.c. (kodeksu cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Nie można anulować podjetej uchwały

głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników; wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu jedynie w przypadku wadliwego zwołania

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Brak złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku powoduje przyjęcie spadku wprost

powołania (art. 1015 § 1 k.c.). Niezależnie jednakże od tego w jakim terminie spadkobierca złoży oświadczenie o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu, będzie ono ważne z prawnego punktu widzenia, może jednakże okazać się nieskuteczne z uwagi na nie dochowanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012

Prawa autorskie do wizerunku oraz utworu audiowizualnego

podlega także ochronie na podstawie art. 81 Prawa autorskiego. Zgodnie ust. 1 tego przepisu rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

Członek zarządu w spółce cywilnej złożył rezygnację z pełnionej funkcji nie podając jednak powodu. Rezygnacja została złożona zgodnie ze statutem spółki na ręce przewodniczącego rady nadzorczej. Od kiedy osoba ta przestaje być członkiem zarządu i

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Komornik skarbowy może dokonać zajęcia rzeczy będącej w posiadaniu osoby trzeciej

pozostają u zobowiązanego czy przebywa zobowiązany (jest zameldowany) w takim lokalu na podstawie umowy czy też bez tytułu prawnego. Czynności egzekucyjne nie muszą być dokonane w obecności zobowiązanego. Wówczas o czynnościach takich organ

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

dwie kwestie: prawa do reprezentacji oraz prawa do prowadzenia spraw spółki. Nie są one tożsame, a mówić kolokwialnie to nie to samo. Jako członek zarządu ma Pan prawo do prowadzenia spraw spółki na podstawie art. 208 § 2 K.s.h.. Przykładowo przejawem

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

dwie kwestie, tj. prawa do reprezentacji oraz prawa do prowadzenia spraw spółki. Nie są one tożsame, a mówić kolokwialnie to nie to samo. Jako członek zarządu ma Pan prawo do prowadzenia spraw spółki na podstawie art. 208 § 2 K.s.h.. Przykładowo

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Płatnik składek może złożyć wniosek do ZUS o dokonanie zwrotu nadpłaty składek

koszty udzielonych jej świadczeń. Opieka medyczna dla osoby nie posiadającej ubezpieczenia może być finansowana przez NFZ, ale konieczne jest wówczas uzyskanie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Zastrzeżona kara umowna

nie tylko nie jest zawinione przez dłużnika, ale przyczynił się do niego wierzyciel, nie może on w tym zakresie żądać zapłaty kary umownej zastrzeżonej na tą okoliczność. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 155  |  156  |  157  |  158  |  159 … 2142 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.