Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapit+przez+internet
PIT -

Personal Income Tax - ang. podatek od dochodów osobistych. PIT to także nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają swoje deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

 

 
Wyszukiwana fraza:

pit+przez+internet

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11882 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odwołanie od wykonywania czynności przez komornika sądowego

bezpośrednio na rachunek wierzyciela, wierzyciel wnosi do komornika wniosek o zawieszenie egzekucji (możliwe jest także wniesienie o jej umorzenie). W przypadku wierzyciela jakim jest wspólnota mieszkaniowa kwestie zarządu są regulowane przez przepisy ustawy z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2014

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w celach komercyjnych bez wymaganej zgody jest zabronione

. 49, nr 508 z poźn. zm.), dalej zwanej p.w.p. Przedstawione bowiem logotypy stanowią nic innego jak znaki towarowe w rozumieniu art. 120 ustawy o własności przemysłowej na które z całą pewnością zostały udzielone prawa ochronne. Przez uzyskanie prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Ryczałt na jazdy lokalne udzielany pracownikowi przez pracodawcę

. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.), na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery nie będące własnością pracodawcy. Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych tych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 lipca 2010

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

Ponad dwa miesiące temu rozwiązałam z pracodawcą umowę bez wypowiedzenia z przyczyny nie wypłacenia w terminie wynagrodzenia. Wypowiedzenie zostało podpisane przez pracodawcę i nie było kwestionowane. Kiedy wynagrodzenia jak i przysługującego mi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Uciekanie przez dłużnika z majątkiem może stanowić przestępstwo

Posiadam prawomocne wyroki sądu w sprawie cywilnej zobowiązujące mojego dłużnika do zapłaty. Dałem sprawę do komornika, jednakże komornik przez okres kilku miesięcy nie wyegzekwował nic. Wiem, że dłużnik posiadał pieniądze na rachunku w banku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Zgromadzenie wspólników nie naruszać zasady reprezentacji spółki przez zarząd

kwestie przede wszystkim należy odnieść się do treści art. 38 Kodeksu cywilnego, który stwierdza, że osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Zmiana umowy zlecenia zawartej przez pracownika z pracodawcą

reżimom prawnym. Pierwsza jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego, które określają zasady związane z zawieraniem i wykonywaniem takich umów. Zgodnie z ogólną zasadą swobody zawierania umów, która wyrażona została w art. 353[1] k.c. strony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 sierpnia 2014

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia wywołuje skutki jak rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem

firma upadnie, czy mam szansę na otrzymanie zaległego wynagrodzenia? Obecnie pracodawca zalega z wypłata za 2 miesiące. Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę prawdopodobnie ponad 20.

Przyczyną uzasadniającą rozwiązanie przez pracownika umowy o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 sierpnia 2012

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

, które są wykorzystywane przez administrację podatkową w celu identyfikacji osób fizycznych będących podatnikami lub płatnikami. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, niebędąca podatnikiem podatku VAT, objęta rejestrem PESEL, jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 ppkt 1 K.p.), którego przyczyną było nie poinformowanie pracodawcy o dalszym okresie trwania choroby. Pracodawca jak wynika z opisu dopatrzył się ciężkiego naruszenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014
« Poprzednia 1 … 106  |  107  |  108  |  109  |  110 … 1189 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.