Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapit+przez+internet
PIT -

Personal Income Tax - ang. podatek od dochodów osobistych. PIT to także nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają swoje deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

 

 
Wyszukiwana fraza:

pit+przez+internet

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11882 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W trakcie urlopu nie można wypowiedzieć stosunku pracy

okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 lipca 2012

Wygaśnięcie pelnomocnictwa nie stanowi podstawy do uznania zawartej umowy za nieważną

treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Przepisy kodeksu cywilnego nie zastrzegają żadnej formy odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę nawet w sytuacji, gdy forma taka była zastrzeżona dla udzielenia pełnomocnictwa (wyrok Sądu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Umowny zakaz konkurencji dotyczy także wspólników spółki

stronami umowy, aby ta działalność konkurencyjna nie była prowadzona nie tylko przez samą spółkę, która jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z takiej umowy, ale zapisy często dotyczą także działających w jej imieniu wspólników

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Zajęcie świadczenia rentowego w całości w wyniku zajęcia rachunku bankowego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Oznacza to, że od chwili zajęcia bank zlicza

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012

Urlop na żądanie

Czy pracodawca może bez zgody pracownika wpisać mu w grafik pracy urlop na żądanie?

Zgodnie z treścią art. 167 [2] k.p. (kodeksu pracy) pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 września 2012

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

się roszczenia - aż do wydania wyroku. Z przepisu tego wynika ogólna zasada związana z możliwością cofnięcia pozwu przez powoda, która wskazuje, że dla skutecznego cofnięcia pozwu po rozpoczęciu rozprawy niezbędna jest zgoda pozwanego. Zgoda

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Nie można zawierać umowy z samym sobą

, lub nabywa od niego towar po obowiązującej cenie sztywnej). W odniesieniu do czynności, w których obie strony miałyby być reprezentowane przez tą samą osobę (tego samego pełnomocnika) oznaczałoby to, że treść tej czynności wyłącza możliwość naruszenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2013

Wyłączenie spod opodatkowania nieruchomości nie wykorzystywanej do prowadzenia działalności

. Przez pojęcie „względów technicznych” należy rozumieć taki stan budynku który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, zagraża życiu, bądź zdrowiu. Ogólnie rzecz ujmując budynek nie nadaje się w ogóle do użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 listopada 2013

Porada prawna: Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

(podstawa prawna art. 186 [7] K.p.). Istotny w sprawie jest również fakt, że pracodawca od momentu złożenie przez Pana wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy przez okres łączny 12 miesięcy nie może z Panem rozwiązać umowy o pracę z wyjątkiem rozwiązanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 lutego 2014

Wynagrodzenie prokurenta

. zarządu?

Prokura jest stosunkiem prawnym łączącym spółkę z prokurentem będącym swoistym pełnomocnictwem. Zgodnie z treścią art. 109[1] § 1 Kodeksu cywilnego, Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014
« Poprzednia 1 … 110  |  111  |  112  |  113  |  114 … 1189 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.