Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapit+przez+internet
PIT -

Personal Income Tax - ang. podatek od dochodów osobistych. PIT to także nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają swoje deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

 

 
Wyszukiwana fraza:

pit+przez+internet

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11890 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłużnik nie może wskazać sposobu egzekucji

regulujące postępowanie egzekucyjne nie przewidują dla dłużnika uprawnienia do wskazywania sposobu prowadzenia egzekucji przez wierzyciela. Dlatego też dłużnik nie ma generalnie wpływu na prowadzone przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne w rzeczonym

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2014

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Wniesienie sprzeciwu przez pozwanego stanowi środek zaskarżenia, gdyż sąd wydając nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2014

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

zagospodarowania przestrzennego znajduje sie wpis o możliwości prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 140 k.c. (kodeksu cywilnego) w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

polega na tym, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Ponadto zgodnie z § 2 tego przepisu, dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Płatnik składek może złożyć wniosek do ZUS o dokonanie zwrotu nadpłaty składek

koszty udzielonych jej świadczeń. Opieka medyczna dla osoby nie posiadającej ubezpieczenia może być finansowana przez NFZ, ale konieczne jest wówczas uzyskanie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Obowiązek do zachowania tajemnicy zakładu pracy

nieuczciwej konkurencji. Pracownik, który świadczył pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego jest zobowiązany do wstrzymania się takimi działaniami, które mogą spowodować naruszenie zakazu ujawnienia tajemnicy - przez okres trzech

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Wypłata wynagrodzenia dla wspólnika w spółce kapitałowej

Jestem wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka obecnie zarządzana jest przez mojego syna. Spółka co roku uzyskuje zysk i wypłaca dywidendę. W związku z moim przejściem na emeryturę chciałbym oprócz dywidendy co miesiąc

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Pracownik może zaliczyć jeden okres stażowy

wynikające ze stosunku pracy, okresy zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi: okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 listopada 2012

Zmiana spłaty nalezności okreslona w akcie notarialnym wymaga zgody wierzyciela

wykonalności stanowić będzie tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenie przez komornika sądowego egzekucji sądowej. Jednym słowem wierzyciel zasadniczo może zupełnie bez Pana udziału uzyskać tytuł wykonawczy (taka jest idea poddania się egzekucji na podstawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2013

Prawa akcjonariusza do uzyskania informacji od spółki

udzielić mi takiej informacji a jeżeli tak to w jakim zakresie?

W spółce akcyjnej, bezpośrednie zasięganie informacji o sprawach spółki przez wspólników (akcjonariuszy) jest znacznie ograniczone, w porównaniu z innymi spółkami handlowymi. Akcjonariusze

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 113  |  114  |  115  |  116  |  117 … 1189 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.