Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapit+przez+internet
PIT -

Personal Income Tax - ang. podatek od dochodów osobistych. PIT to także nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają swoje deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

 

 
Wyszukiwana fraza:

pit+przez+internet

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11882 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

oddziaływania wychowawczego przez osobę nakładającą mandat karny. Sprawcy wykroczenia nie służy jednak żaden środek prawny aby domagać się zastosowania takiego środka w miejsce kary grzywny w postępowaniu mandatowym. Zastosowanie środka oddziaływania

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

W razie złego wykonania prac można odstąpić od umowy

a jakie nie zostały wykonane zupełnie, przez przysługuje Pani roszczenie o naprawienie szkody jaką Pani poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku wykonywania robót budowlanych, po ich wykonaniu wykonawca winien

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Dobrowolne poddanie się karze jest możliwe w sprawie o występek

wymiar kary, czy też będzie korzystać z przysługującego takiej osobie prawa do obrony. W tym wypadku w szczególności można nie przyznać się do zarzucanego czynu i odmówić składania wyjaśnień w sprawie. Taki sposób korzystania przez osobę podejrzaną z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

wówczas znajdują reguły przewidziane w art. 205 § 1 k.s.h., zgodnie z którymi do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie ( złożenie oświadczeń woli) przez dwóch członków zarządu albo członka działającego łącznie z prokurentem

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

to wówczas znajdują reguły przewidziane w art. 205 § 1 k.s.h., zgodnie z którymi do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie ( złożenie oświadczeń woli) przez dwóch członków zarządu albo członka działającego łącznie z

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Wynagrodzenia pracowników są wolne od zajęcia

przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art.. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 maja 2014

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

cywilnej - handlowej. Komornik zajął kwotę długu na naszym rachunku bankowym w połowie miesiąca czerwca b.r. Do dnia dzisiejszego ja jako drugi wspólnik nie zostałem przez niego o tym powiadomiony. Czy komornik mógł dokonać zajęcia i czy mogę podjąć się

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Przejęcie nieruchomości za długi

zasadą egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika jest jej sprzedaż w toku postępowania egzekucyjnego. Wyjątek od tej zasady stanowi uprawnienie przysługujące wierzycielowi określone w art. 984 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Za korzystanie z cudzego utworu należy się odszkodowanie

jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 marca 2004 roku sygn. akt II CK 90/03

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

Mam w szkole nauczyciela przedmiotu, który w umowie przez mianowanie ma zapis, iż jest mianowany na nauczyciela bez wskazania przedmiotu nauczania. Czy temu nauczycielowi trzeba wypowiadać warunki umowy przydzielając mu zajęcia w świetlicy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 117  |  118  |  119  |  120  |  121 … 1189 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.