Kalendarz przedsiębiorcy: 15-07-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapit+przez+internet
PIT -

Personal Income Tax - ang. podatek od dochodów osobistych. PIT to także nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają swoje deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

 

 
Wyszukiwana fraza:

pit+przez+internet

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11863 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi na dokształcanie może być wliczony do okresu zatrudniania, od którego zależą uprawnienia pracownicze

. w celu prowadzenia działalności związkowej poza zakładem pracy, 3. pracownicy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, 4. urzędnikowi służby cywilnej, 5. w związku z podnoszeniem przez pracownika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

stycznia jednakże na oświadczeniu brak jest pieczęci wpływowej z gminy, przez co nie można potwierdzić fakt wpłynięcia oświadczenia w terminie?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2012

Ujawnienie kopii faktur może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Stosownie zaś do brzmienia ust. 4, przez tajemnicę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Klient nie może ponosić kosztów reklamacji towaru

roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2012

Zawiadomienie o czynności egzekucyjnej przerywa bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego

w związku z posiadaniem jako pierwszego wpisu hipotecznego przez bank, to on otrzymał całą kwotę z egzekucji. Gmina teraz wystawiła tytuły egzekucyjne dotyczące niezapłaconego podatku na każdego ze wspólników. Napisałam pismo do gminy o umorzenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013

Przedawnienie roszczenia wynikającego z długów spadkowych

zdarzenia. Zdarzenie to może polegać na jednej czynności faktycznej lub prawnej, ale może się na nie składać kilka wzajemnie ze sobą powiązanych czynności dokonanych przez zubożonego, wzbogaconego lub przez osoby trzecie. Odpowiedzialność z tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2013

Zakaz wyświetlania reklamy stron hazardowych

jest informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowaniu zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Osoba która łamie w/w zakaz powinna liczyć się z postawieniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 listopada 2013

Wykreślenie danych z rejestru długów

Przystąpiłem do spółki cywilnej z inną osobą, przy czym wcześniejsi wspólnicy wystąpili ze spółki. Po około roku dostaliśmy informację, że spółka została dopisana do rejestru długów za zobowiązanie zaciągnie przez wcześniejszych wspólników

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego umożliwiają dochodzenia swoich praw przez podmiot (osobę trzecią), której prawa zostały naruszone w trakcie egzekucji. Konkretnie, znajduje zastosowanie w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

pracy na czas nieokreślony. Do nawiązania stosunku pracy dojdzie albo po upływie okresu wypowiedzenia i wygaśnięcia dotychczasowej umowy albo w drodze cofnięcia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę lecz za Pani zgodą i zawarcia aneksu do umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 maja 2014
« Poprzednia 1 … 118  |  119  |  120  |  121  |  122 … 1187 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.