Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapit+przez+internet
PIT -

Personal Income Tax - ang. podatek od dochodów osobistych. PIT to także nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają swoje deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

 

 
Wyszukiwana fraza:

pit+przez+internet

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11895 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

pracy na czas nieokreślony. Do nawiązania stosunku pracy dojdzie albo po upływie okresu wypowiedzenia i wygaśnięcia dotychczasowej umowy albo w drodze cofnięcia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę lecz za Pani zgodą i zawarcia aneksu do umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 maja 2014

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

lat 10 (art. 125 § 1 kc). Należy także dodać, że bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpatrywania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Na wypowiedzenie najmu zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele

?

W przypadku zarządzania nieruchomością wspólną odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 199 i nast. k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którymi w przypadku rozporządzania wspólną nieruchomością przez jednego ze współwłaścicieli zachodzi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Brak złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku powoduje przyjęcie spadku wprost

tego terminu. O tym czy termin ten został dochowany czy też nie, zadecyduje sąd w orzeczeniu o stwierdzeniu nabycia spadku, na podstawie ustalonych w tym postępowaniu dowodów. Brak złożenia takiego oświadczenia w terminie określonym przez ustawę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012

Autor fotografii może domagać się odszkodowania

przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. W opisanym stanie faktycznym należałoby ustalić przede wszystkim czy osoba, która się domaga zapłaty kwoty odszkodowania istotnie jest autorem fotografii, która została przez Pana wykorzystana

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 września 2012

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

zaliczek, koszty postępowania egzekucyjnego. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, występuje w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania podatkowego przez spółkę, a więc jest instytucją prawną wiążącą

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012

Ochrona właścicieli nieruchomości sąsiednich przed wykorzystywaniem nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem

kosztem mojego spokoju? Czy działalność tej firmy w takim kształcie a przede wszystkim te gazy za ścianą mojego domu są zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 140 k.c. (kodeksu cywilnego) w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2012

W razie sprzedaży aukcyjnej kupujący może skorzystać z rękojmi, ale nie może od umowy odstąpić

sprzedaż została dokonana za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro, a tym samym oprócz warunków określonych w samej aukcji, strony związane są także regulaminem organizowania sprzedaży udostępnionym przez serwis aukcyjny Allegro. Zgodnie z pkt. 7.7

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Możliwość przesłuchania w charakterze świadka za wykroczenie skarbowe

może spowodować nałożenie na niego kary pieniężnej, a nawet spowodować zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Prawo odmowy zeznań przez świadka jest ściśle określone przez przepisy k.p.k. w szczególności takie prawo przysługuje, gdy jest on osobą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lutego 2013

Podatnik za zobowiązania podatkowe może być ścigany także poza granicami

zobowiązania przez zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnika zawiadomiono. Nowy bieg terminu przedawnienia zaczyna się wówczas od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne i każde kolejne wszczęcie postępowania nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 119  |  120  |  121  |  122  |  123 … 1190 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.