Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapit+przez+internet
PIT -

Personal Income Tax - ang. podatek od dochodów osobistych. PIT to także nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają swoje deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

 

 
Wyszukiwana fraza:

pit+przez+internet

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11894 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

). Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, lub przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 Karty nauczyciela, oraz szkołach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

wymaga rozpowszechnianie także wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, a także osoby stanowiącej jedynie szczegół całości

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

abonamentowych przewidują możliwość umorzenia należności z tytułu opłat przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora publicznego. Umarzenie zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Umowa zawarta na czas nieokreślony nie może być zmieniona w umowę terminową

okres zawarcia umowy. Kodeks pracy nie dopuszcza zamiany umowy zawartej na czas nieokreślony w umowę terminową. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28.04.1994 roku sygn. akt I PZP 52/93, stwierdzająca, żenie jest dopuszczalna – przez dokonanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Staż pracy do nagrody jubileuszowej można liczyć tylko u jednego pracodawcy

uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody, a podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 listopada 2012

Usunięcie postów oraz użytkownika z forum

elektroniczną usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Wynagrodzenie prowizyjne jest należne jeżeli strony ustaliły taki sposób jego ustalenia

prowizyjnego, a także zasadności jego naliczenia. Źródłem zatem ew. roszczenia w tym zakresie jest zawarta przez Państwa umowa zlecenia. Wynagrodzenie prowizyjne jest bardzo często sposobem określenia dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku umowy agencyjnej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2013

Umorzenie postępowania nie uniemożliwia ponowne złożenie pozwu

sytuacji, wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. Taka sytuacja zachodzi właśnie w razie nie uzupełnienia braków pozwu złożonego w elektronicznym postepowaniu upominawczym. Sąd z uwagi na nie uzupełnienie przez powoda braków formalnych pozwu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 18 lutego 2013

Praca w soboty i niedzielę

, praca może być wykonywana przez pracowników na podstawie art. 151 [10] K.p. W myśl tego przepisu (pkt. 3) praca w niedziele i święta jest dozwolona przy pracy zmianowej, a także w zakładach świadczących usługi dla ludności (pkt. 9 b). W związku z faktem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 listopada 2013
« Poprzednia 1 … 120  |  121  |  122  |  123  |  124 … 1190 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.