Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapit+przez+internet
PIT -

Personal Income Tax - ang. podatek od dochodów osobistych. PIT to także nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają swoje deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

 

 
Wyszukiwana fraza:

pit+przez+internet

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11895 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

taki lokal zaproponować osobie eksmitowanej. W takim wypadku osoba eksmitowana będzie mogła się samodzielnie przenieść do tego lokalu, lub wyrok eksmisyjny będzie mógł być wykonany przez komornika. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lipca 2014

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

winy po stronie pozwanego pracodawcy oraz związku przyczynowo skutkowego. Tym samym wynik postępowania uzależniony będzie od wykazania wszelkich tych elementów, a także dokonania oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przez sąd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

egzekucyjny musi dysponować tytułem wykonawczym przeciwko obojgu małżonkom, w przeciwnym bowiem wypadku, małżonek współodpowiedzialny za zaległości podatkowe, którego prawa de facto zostały zajęte przez organ, pozbawiony by został jakiejkolwiek ochrony

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Lokal do wykonywania działalności w formach wychowania przedszkolnego musi spełniać określone wymogi

doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 40 °C, d) dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci; 8) jest zapewnione miejsce do

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Korekta wpisu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

podstaw do tego aby obciążyć Pana obowiązkiem zapłaty nieuiszczonych składek na ubezpieczenie społeczne tylko dlatego, że doszło do formalnego zarejestrowania przez Pana działalności gospodarczej. Obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu wynika

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Ustanie karalności karno skarbowej

postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego przestępstwa skarbowego ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. W razie uchylenia prawomocnego orzeczenia albo stwierdzenia jego nieważności, przedawnienie biegnie od dnia wydania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Prawo do odprawy w związku z przejściem na emeryturę

Przed tygodniem ukończyłam 60 lat. Przez ostatnie 2 lata i 10 miesięcy byłam zatrudniona w spółdzielni inwalidów (mam orzeczenie o niepełnosprawności). Po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale jeszcze w czerwcu, złożyłam "prośbę o rozwiązanie umowy o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 lipca 2012

Pracownik może być zatrudniony w czasie urlopu wychowawczego

do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. W doktrynie przyjmuje się, że jedynie praca na pełny etat u obecnego lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Aby prawidłowo zakwalifikować stawkę podatku VAT można wystąpić o interpretcję

przesłaną informacją może napisać o tym do OKNUS, przedstawiając własny punkt widzenia dostarczając go w podobny sposób jak wniosek. Szacunkowy koszt sporządzenia opinii przez OKNUS wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Jarosław Olejarz

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 grudnia 2012

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

przewidywać, że członek zarządu składa rezygnację np. na piśmie na ręce przewodniczącego rady. W takim wypadku złożenie rezygnacji wywiera skutek do chwili jego złożenia. Rezygnacja taka ma charakter jednostronnego oświadczenia woli i nie musi być przez nikogo

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 121  |  122  |  123  |  124  |  125 … 1190 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.