Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapit+przez+internet
PIT -

Personal Income Tax - ang. podatek od dochodów osobistych. PIT to także nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają swoje deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

 

 
Wyszukiwana fraza:

pit+przez+internet

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11882 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec kontroli w przedsiębiorstwie

powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych. Warto wiedzieć, że dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Data utworzenia: 11 lutego 2014
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które może być udzielone jedynie przez przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokurent ma bardzo szeroki zakres umocowania: może on dokonywać czynności sądowych i

Kategoria: cywilne
Data utworzenia: 17 lutego 2014

Kiedy pracownik może skorzystać ze zwolnień okolicznościowych?

Pracownik, który pełni określone funkcje, czy obowiązki społeczne może skorzystać z tzw. zwolnień okolicznościowych, które usprawiedliwiają jego nieobecność w pracy. Zwolnienia te przysługują również pracownikowi na wykonanie określonych przez prawo

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lutego 2014

Recykling zużytych baterii lub akumulatorów

W dniu 18 lutego 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska. Zaprojektowane przepisy mają na celu uszczelnienie istniejącego systemu

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 19 lutego 2014

Zabezpieczenie powództwa w postępowaniu cywilnym

Rozpatrywanie spraw cywilnych przez polskie sądy wymaga dużej ilości czasu – przekonał się o tym każdy, kto choć raz był stroną takiego postępowania. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt mała liczba sędziów oraz ogromna ilość pracy obciążająca

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 3 marca 2014

Dokumentacja i akta osobowe pracowników

Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r., Nr 62, poz. 286 ze zm.).

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 marca 2014

Niedozwolona konkurencja pomiędzy przedsiębiorcami

prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 13 maja 2014

Status prawny spółki kapitałowej w organizacji

, że dla ich istnienia nie jest ważny aspekt osobowy, ale zgromadzony kapitał, stanowiący pokrycie nabytych przez wspólników udziałów i akcji, oraz to że, iż od chwili ich założenia, ale przed dokonaniem wpisu we właściwym rejestrze, stają się one

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 lipca 2014

Kiedy ustaje umowa o świadczenie pomocy prawnej

zlecenia od klienta albo od osoby go reprezentującej lub jeżeli sprawa nie zostanie mu powierzona przez właściwy organ.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 16 lipca 2014

Kiedy spółka kapitałowa uzyskuje osobowość prawną?

kapitałowa przechodzi zatem przez okres, w którym należy postrzegać ją jako „spółkę w organizacji” a nie „pełnoprawną spółkę”. Warto przeanalizować ten etap powstawania spółki ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tzw. osobowości prawnej.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 2 września 2014
« Poprzednia 1 … 373  |  374  |  375  |  376  |  377 … 1189 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.