Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapit+przez+internet
PIT -

Personal Income Tax - ang. podatek od dochodów osobistych. PIT to także nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają swoje deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

 

 
Wyszukiwana fraza:

pit+przez+internet

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11882 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń przeciwko Amber Gold

przychyli się do tego wniosku likwidację spółki będzie nadzorował właśnie sąd. Pozwoli to uchronić wierzycieli firmy przed działaniami zmierzającymi do wyprowadzenia majątku ze spółki przez jej właścicieli. Poszkodowane osoby, które chcą podjąć

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Rozdzielność majątkowa na żądanie wierzyciela

opiekuńczy (Dz. U. z 1964r, Nr 9, poz. 59 ze zm.), na mocy którego wierzyciel może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Data utworzenia: 30 sierpnia 2012

Zarządzaj płynnością finansową i utrzymuj się na powierzchni

Z roku na roku coraz więcej przedsiębiorców zmaga się z problemem nieterminowych spłat zobowiązań przez swoich kontrahentów. Jak wynika z badania wywiadowni gospodarczej DunTrade D&B odsetek terminowo regulowanych płatności zmniejszył się w ciągu

Kategoria: Finanse
Data utworzenia: 4 września 2012

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Roszczenie odszkodowawcze pojawia się w sytuacji powstania jakiejkolwiek szkody. Ma ono charakter typowo majątkowy, stąd też poszkodowany musi wykazać wysokość poniesionej straty oraz ewentualnie utraconych korzyści. Dodatkowo należy odnaleźć winnego zdarzenia wywołującego szkodę oraz udowodnić, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania…

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 4 listopada 2013

Finansowanie projektów badawczych

z ta ustawą finansowanie projektów badawczych obejmuje projekty zamawiane o tematyce ustalonej w krajowym programie ramowym lub w programie wieloletnim, projekty własne – w tym projekty rehabilitacyjne o tematyce określonej przez wnioskodawcę oraz

Data utworzenia: 11 grudnia 2007

Ułatwianie startu młodym rolnikom - złóż wniosek

„Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Celem bezzwrotnej premii finansowej na inwestycje w gospodarstwach rolnych, które przejmowane są przez młodych rolników jest zachęcenie ich do podejmowania

Data utworzenia: 18 lutego 2008

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 września 2009

Wierzyciel może zapłacić odszkodowanie dłużnikowi

przez pozwanego, a której podstawę stanowił natychmiast wykonalny nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla w sprawie VI GNc 90/06. W następstwie uwzględnienia zarzutów nakaz ten został prawomocnym wyrokiem uchylony, a powództwo oddalone. Rozpoznający

Data utworzenia: 4 stycznia 2010

Nowy rok - nowe zadania dla marszałków województw

złożoną deklarację o wysokości opłaty, która może stanowić podstawę do dochodzenia zaległych opłat bez konieczności uprzedniego przeprowadzania przez samorządy postępowań administracyjnych. Po drugie, regulacje tej ustawy, które nakładają na

Data utworzenia: 4 stycznia 2014

Zapewnienie kierowcy w transporcie międzynarodowym bezpłatnego noclegu

ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 2 lipca 2014
« Poprzednia 1 … 379  |  380  |  381  |  382  |  383 … 1189 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.