Kalendarz przedsiębiorcy: 15-11-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapodatek+od+C59BrodkC3B3w+transportu
Podatek -

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11279 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

. Należy zaznaczyć, że przepis ten stanowi wyjątek od ogólnej zasady uzyskania zgody od osoby, której wizerunek się rozpowszechnia. Z tego też powodu jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 2004 roku sygn. akt II CK 330/03, Biul. SN 2004

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

Dostałam wezwanie do zapłaty za abonament RTV od 2007r. do 2012r w kwocie 1.200 zł plus odsetki 400 zł. Odpisałam powołując się na art. 118 kodeksu cywilnego, że do roszczeń dotyczących opłaty abonamentowej stosuje się okres do 3 lata wstecz

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Wynagrodzenie prokurenta

gospodarczej), kwestie takie nie odbiegają od innych umów jakie zawierane są przez spółkę z innymi osobami. Jedna odrębność istnienie w przypadku, gdy podstawą wynagrodzenia jest akt powołania – czyli uchwała zarządu. Uchwała taka stanowi

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Odszkodowanie zgodnie z art. 47[1] K.p. przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Komornik może zająć ruchomości będące w posiadaniu dłużnika

przedstawienie dowodów zakupu tych ruchomości przez osobę trzecią, wówczas stanowi to wystarczający argument za odstąpieniem od zajęcia tych rzeczy przez komornika. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 1991 roku, sygn. akt. IV CR 550/90, stwierdził, że w razie

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, komornik, licytacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 maja 2012

Świadczenie chorobowe w okresie ciąży

W dniu 20 lutego 2012 r. urodziłam martwe dziecko, po tym zdarzeniu przebywałam na przysługujących mi skróconym urlopie macierzyńskim w wymiarze 8 tygodni. Od razu po zakończonym urlopie macierzyńskim przebywałam na zwolnieniu lekarskim do połowy b

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy przy czym, w zależności od stopnia zawinienia odpowiedzialność taka może być pełna lub ograniczona. Natomiast za naprawienie szkody względem osoby trzeciej odpowiedzialność ponosi zawsze pracodawca, co wynika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Pracownik może być zatrudniony w czasie urlopu wychowawczego

przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Bank może przetwarzać i przekazywać dane klienta po zakończeniu umowy, tylko gdy spełni określone warunki

jakichkolwiek kredytów. Czy takie zachowanie banku jest zgodne z prawem? Mijają 3 lata od spłaty zadłużenia a w BRKNie zapis wskazuje, że wciąż zalegam ze spłatą? Czy taki wpis nie powinien być usunięty z tego rejestru? Co w tej sytuacji powinienem zrobić aby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012

W razie cofnięcia pozwu pozwany także może zostać obciążony kosztami procesu

zastępstwa procesowego. Wyjątkiem od tej zasady, jest cofnięcie pozwu na skutek zaspokojenia roszczenia powoda w toku procesu. Tak też wskazywał Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z 15 stycznia 2003 r. (I ACz 6/03 OSA 2003/9/40). Oznacza to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 66  |  67  |  68  |  69  |  70 … 1128 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.