Kalendarz przedsiębiorcy: 15-11-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapodatek+od+C59BrodkC3B3w+transportu
Podatek -

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11279 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in. był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

przepisy kodeksu postępowania cywilnego umożliwiają wniesienie tzw. powództwa opozycyjnego czyli powództwa przeciwegzekucyjnego. Zgodnie z art. 841 § 1 k.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

jest wpisana do rejestru; numer identyfikacji podatkowej (NIP); wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Niezależnie od ww. przepisów obowiązek odpowiedniego oznaczenia pism wynika z treści art. 34 ust. 1 ustawy

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

Jestem nauczycielem kontraktowym i mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Istnieje prawdopodobieństwo, że od nowego roku szkolnego nie będzie dla mnie pełnego etatu i dlatego zostałam poinformowana, że otrzymam wypowiedzenie. Obecnie odbywam staż

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 maja 2014

Postępowanie w razie oszustwa przez Internet

sprzedawcy. W przypadku drogi cywilnej konieczne byłoby złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i przesłanie wezwania (na piśmie) do zwrotu należności, pod rygorem skierowania powództwa o zapłatę do Sądu. Tu dodatkowo będzie Pani musiała wnieść

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Premia regulaminowa w umowie o pracę

wysokości ustalonej wartości procentowej od osiągniętego przychodu netto przez pracodawcę w danym miesiącu? Jak wygląda w tym wypadku wynagrodzenie w trakcie zwolnienia lekarskiego, czy mogę się umówić na wypłatę wynagrodzenia obejmującego także premię w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

jeżeli nie podejmował ubezpieczyciel żadnych działań w celu przerwania biegu przedawnienia to przedawnienie wynosi trzy lata, licząc od daty wymagalności składki. Zatem jeżeli składka była płatna przed dniem wniesienia sprawy do sądu, czyli bieg

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Zabezpieczenie pomysłu poprzez umowę o zachowaniu poufności

naruszenia postanowienia umownego co do zachowania poufności, wykorzystania informacji udostępnionych przez stronę niezgodnie z umową, strona będzie mogła dochodzić określonej kwoty niezależnie od tego czy i w jakiej wysokości wystąpiła szkoda z tego tytułu

Słowa kluczowe: idea, konkurencja, NDA, pomysł
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Dłużnik może wskazać dług, który chcę zaspokoić

też na bieżące zaległości?

Jeżeli chodzi o przedawnienie roszczeń określonych w art. 751 k.c. (Kodeksu cywilnego) to przepis ten wprowadza odstępstwa od przepisów ogólnych o przedawnieniu roszczeń. Skrócony, dwuletni, termin przedawnienia roszczeń

Słowa kluczowe: dług, dłużnik, spłata, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

W trakcie urlopu nie można wypowiedzieć stosunku pracy

okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 71  |  72  |  73  |  74  |  75 … 1128 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.