Kalendarz przedsiębiorcy: 15-08-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapodatek+od+C59BrodkC3B3w+transportu
Podatek -

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11267 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa przenosząca prawa autorskie musi wskazywać dzieło oraz pola eksploatacji

Czy jeśli istniała jakaś umowa podpisana przeze mnie kilkanaście lat temu, mówiąca ogólnie o tym że programy przeze mnie utworzone są własnością firmy, a po tym czasie napisałem około 80 programów i od tego czasu nigdzie na piśmie nie były wskazane

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Konsument może wypowiedzieć umowę z przedsiębiorstwem energetycznym na koniec nastepnego miesiąca

umożliwiają wypowiedzenie umowy wcześniej?

Możliwość wypowiedzenia umowy zależy w innym terminie niż wynika to z jej brzmienia zależy od tego czy umowa taka zawierana jest z konsumentem czy też nie. W przypadku gdyby to była umowa zawarta z konsumentem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2012

Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia spłaty części długu

dość długa, biorąc pod uwagę chwilę wpisania hipoteki przymusowej do dnia licytacji wynosi co najmniej klika miesięcy. To jest okres w którym winna Pani dokonać całkowitej spłaty długu, lub uzyskać od wierzyciela prolongatę spłaty. Aby Pani nieruchomość

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2014

Sąsiad nieruchomości może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

(od 6.00 do 22.00), a w porze nocnej - 50 dB. Poziom hałasu mierzony jest nie tylko na ulicach, ale także w domach. Pomiarów w pomieszczeniach zamkniętych dokonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Podstawą prawną określającą ochronę przed

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2012

Autor fotografii może domagać się odszkodowania

Prowadzę sklep internetowy. Na stronie do opisów produktów są dołączone zdjęcia. Jedno ze zdjęć zostało pobrane ze strony internetowej (nie pamiętam jakiej). Obecnie otrzymałem pismo polecone od osoby, która uważa się za właściciela pobranego

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 września 2012

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Przepis ten wskazuje zatem na dwa okresy ochronne, w zależności od stażu zakładowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Rozliczenie gwarancji przy wykonaniu zastępczym umowy o roboty budowlane

następuje na piśmie pod rygorem nieważności. Udzielenie gwarancji stanowi wzmocnienie zobowiązania dłużnika w razie jego nie wykonania lub nienależytego wykonania. W takim przypadku wierzyciel może żądać zapłaty sumy wynikającej z gwarancji bezpośrednio od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Lokal do wykonywania działalności w formach wychowania przedszkolnego musi spełniać określone wymogi

ramach punktu lub zespołu, musi spełniać następujące warunki: 1) powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Dłużnik banku po wszczęciu windykacji ma możliwość zawarcia ugody z bankiem

wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu uiszcza się opłatę sądową stała. Opłata ta uzależniona jest kilku elementów, np. od tego czy orzeczenie zostało wydane przez referendarza sądowego, czy przez sąd. Co do zasady będzie to kwota w granicach od 30 do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2014

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

Od kilku lat prowadzę gabinet lekarski w lokalu własnościowy, który wykupiłam od spółdzielni. Lokal za zgodą spółdzielni oraz mieszkańców został przekształcony w lokal użytkowy i dostosowany jako gabinet. Obecnie prezes spółdzielni powiadomił mnie

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014
« Poprzednia 1 … 72  |  73  |  74  |  75  |  76 … 1127 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.