Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnecel
Cel aplikacji radcowskej -

 Celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego.

2. Aplikacja radcowska rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa trzy lata.
3. Aplikację radcowską odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych.
3a. Aplikanci odbywają w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych zawiera co roku z Dyrektorem Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury, w którym ustala się plan szkolenia mając na uwadze zarówno praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury, sposób jego odbywania i czas trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.
4. Aplikantowi, który odbył aplikację radcowską, o której mowa w ust. 2, właściwa rada okręgowej izby radców prawnych wydaje zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej
 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych art.32.1
 
Wyszukiwana fraza:

cel

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

postanowienie sędziego-komisarza powinno uwzględniać cel postępowania upadłościowego i umożliwić upadłemu i jego rodzinie zamieszkiwanie najwyżej przez czas do zbycia zajmowanej przez nich nieruchomości (lokalu). Z brzmienia tego przepisu wynika, że

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Konsument może odstąpić od umowy jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

. 4 ustawy) do dokonania naprawy lub wymiany wyznaczać powinny rodzaj towaru i jego cel dla kupującego, czas konieczny do naprawy, zazwyczaj nieprzekraczający dwóch tygodni, rozsądny, bez istotnej niedogodności dla kupującego. Wybór pomiędzy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2012

Korekta wpisu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. nr 88 poz. 439 z późn. zm.). W art. 1 w/w ustawy został określony cel ustawy który jest określenie zasad i tworzenia podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Prawa autorskie do wizerunku oraz utworu audiowizualnego

. akt II CK 330/03, c iężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykroczyło poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel spoczywa na rozpowszechniającym ten wizerunek. Czyli w przypadku rozpowszechnienia takiego wizerunku, na Panu jako

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanego mieszkania

zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Zmiana umowy zlecenia zawartej przez pracownika z pracodawcą

zawierające umowy mogą ułożyć stosunek prawny wedle własnego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) tego stosunku, ustawie albo zasadom współżycia społecznego. Oznacza to, że co do zasady zleceniodawca może wpływać na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 sierpnia 2014
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.