Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnecel
Cel aplikacji radcowskej -

 Celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego.

2. Aplikacja radcowska rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa trzy lata.
3. Aplikację radcowską odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych.
3a. Aplikanci odbywają w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych zawiera co roku z Dyrektorem Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury, w którym ustala się plan szkolenia mając na uwadze zarówno praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury, sposób jego odbywania i czas trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.
4. Aplikantowi, który odbył aplikację radcowską, o której mowa w ust. 2, właściwa rada okręgowej izby radców prawnych wydaje zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej
 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych art.32.1
 
Wyszukiwana fraza:

cel

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

jest bardzo nie precyzyjny i budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Istotne znaczenie przy stosowaniu tego przepisu ma znaczenie zarówno umiejscowienie wizerunku osoby jak i cel w jakim wykorzystuje się taki wizerunek. Wizerunek w tym przypadku nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Dokonując wykładni umowy należy badać jaki był zamiar stron umowy

myśl art. 65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Oznacza to, że podstawowe znaczenie w tej sprawie będzie miało to nie jak strony zapisały w umowie datę jej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 21 października 2013

Wynagrodzenie prowizyjne jest należne jeżeli strony ustaliły taki sposób jego ustalenia

zawierają umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przepis ten stanowi tzw. granicę swobody umów, co oznacza w praktyce

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2013

Właściwość organów podatkowych

osoba przebywa w określonym miejscu. Celem instytucji zameldowania jest wyłącznie administracyjny cel ewidencyjny (zob. art. 10. 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku, o ewidencji ludności i dowodach osobistych ). Dlatego też należy podzielić pogląd

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Wypowiedzenie umowy najmu następuje na zasadach określonych w umowie

zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Swoboda ta zatem nie ma charakteru bezwzględnego i zawarta umowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 września 2012

W razie sprzedaży aukcyjnej kupujący może skorzystać z rękojmi, ale nie może od umowy odstąpić

. Prawo do rękojmi określone zostało w przepisie art. 556 § 1 k.c. Przepis ten określa, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Przetwarzanie danych w razie zakończenia postępowania karnego

odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Reasumując, w przypadku naruszenia przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych możliwe jest dochodzenie swoich praw na drodze administracyjnej, cywilnej a nawet karnej (w zależności od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia wady w rzeczy sprzedanej

odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012

Obowiązek do zachowania tajemnicy zakładu pracy

wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych; 6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Dokonanie zajęcia kredytu przez komornika

umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.