Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekary
Kary dyscyplinarne adwokatów -

 Kary dyscyplinarne są następujące:

1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieniężna,
4) zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat,
5) 
6) wydalenie z adwokatury.
2. Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat.
3. Obok kary zawieszenia w czynnościach zawodowych orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu.
4. Kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
5. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
6. Sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści orzeczenia do publicznej wiadomości środowiska adwokackiego poprzez jego opublikowanie w czasopiśmie, którego wydawcą jest organ adwokatury
 
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. art.81.1
 
Wyszukiwana fraza:

kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 21 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Możliwość przesłuchania w charakterze świadka za wykroczenie skarbowe

może spowodować nałożenie na niego kary pieniężnej, a nawet spowodować zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Prawo odmowy zeznań przez świadka jest ściśle określone przez przepisy k.p.k. w szczególności takie prawo przysługuje, gdy jest on osobą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lutego 2013

Elementy regulaminu pracy

których mowa w art. 108 Kodeksu pracy. Oznacza to, że pracodawca winien określić czy stosowane są wszystkie kary tj. karę upomnienia, karę nagany oraz karę pieniężną. Dodatkowo w stosunku do określonych kategorii pracowników mogą być stosowane kary

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 sierpnia 2014

Ustanie karalności karno skarbowej

zagrożone karą pozbawienia wolności). W związku jednak z wprowadzonym ustawą z 28.07.2005 roku o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479) podniesieniem górnej granicy rodzajowej kary

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

. na pracownika kary pieniężnej za nie przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów b.h.p. W naszej ocenie, z uwagi na nie wypłacenie Pani zaległego wynagrodzenia winna Pani albo wystosować do pracodawcy na piśmie wezwanie do zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Ujawnienie kopii faktur może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

zakazach konkurencji na stronę takiej umowy nakłada się pewne obowiązki (o charakterze informacyjnym lub kontrolnym), które mają potwierdzić fakt nie świadczenia działalności konkurencyjnej, przy czym za brak wykonania ich przewiduje się kary umowne. Jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych

postanowią inaczej, np. zaliczka może stanowić rodzaj kary umownej za rozwiązanie lub umowy przez kupującego. Zaliczka, gdy podlega zwrotowi jest traktowana jako nienależne świadczenie, gdyż umowa nie doszła do skutku, a zatem sprzedający nie jest uprawniony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2012

Sąsiad nieruchomości może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. Hałas w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekroczyć 40 decybeli w ciągu dnia. W nocy musi być mniejszy o dziesięć dB. Przekroczenie norm hałasu może spowodować nałożenie kary. Zgodnie z Rozporządzeniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2012

Ochrona właścicieli nieruchomości sąsiednich przed wykorzystywaniem nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem

dB. Przekroczenie norm hałasu może spowodować nałożenie kary. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu z dnia 29 września 2001 roku, ustalone zostały

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2012

Lokal do wykonywania działalności w formach wychowania przedszkolnego musi spełniać określone wymogi

zamieszkania. Czy w takim budynku mogę prowadzić taką działalność bez wykonywania przekształcenia? Czy czekają mnie (lub właściciela) kary lub sankcje z tego powodu? Czy budynek przejdzie pozytywnie proces odbioru architekta z urzędu miasta?

Zgodnie z

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Deweloper odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z odpowiednimi przepisami i projektem budowlanym

opisanym stanie faktycznym należałoby zapoznać się z zawartą umową z deweloperem (pod kątek zobowiązań jakie przyjął na siebie, często w umowach zastrzeżone są kary umowne) oraz dokumentacją związaną z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, aby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.