Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekary
Kary dyscyplinarne adwokatów -

 Kary dyscyplinarne są następujące:

1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieniężna,
4) zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat,
5) 
6) wydalenie z adwokatury.
2. Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat.
3. Obok kary zawieszenia w czynnościach zawodowych orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu.
4. Kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
5. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
6. Sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści orzeczenia do publicznej wiadomości środowiska adwokackiego poprzez jego opublikowanie w czasopiśmie, którego wydawcą jest organ adwokatury
 
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. art.81.1
 
Wyszukiwana fraza:

kary

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 21 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

Firma rozwiązała ze mną umowę i domaga się zapłaty kary umownej kilkunastu tysięcy. Do rozwiązania umowy przyczyniły się moje zadłużenie i zbyt wysokie koszty, które powodowały problemy z płynnością. Nie pomogły prośby o przedłużenie umowy do końca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

strony w zawartej umowie przedwstępnej określiły jakiekolwiek sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy. Sankcjami takimi mogą być np. kary umowne. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Zastrzeżona kara umowna

Czy wierzyciel może żądać zapłaty kary umownej, jeżeli kara umowna jest wynikiem opóźnienia, za które nie ponoszę jako dłużnik odpowiedzialności. Opóźnienie jest wynikiem zmian spowodowanych przez wierzyciela, który nie chciał jednak podpisać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012

Świadczenie chorobowe w okresie ciąży

ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Zabezpieczenie pomysłu poprzez umowę o zachowaniu poufności

zakresie zakazu wykorzystania uzyskanych wiadomości lub informacji. Można w tym zakresie posłużyć się także zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1983 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warto także w umowie wprowadzić kary umowne za naruszenie

Słowa kluczowe: idea, konkurencja, NDA, pomysł
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Pracodawca nie może portącić swojej należności z wynagrodzeniem za pracę pracownika

wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kp. Kodeks pracy nie tylko nie przewiduje możliwości innych potrąceń, ale nawet ww

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 kwietnia 2013

Dobrowolne poddanie się karze jest możliwe w sprawie o występek

wymiar kary, czy też będzie korzystać z przysługującego takiej osobie prawa do obrony. W tym wypadku w szczególności można nie przyznać się do zarzucanego czynu i odmówić składania wyjaśnień w sprawie. Taki sposób korzystania przez osobę podejrzaną z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

Karcie nauczyciela, nie stosuje się jej przepisów w stosunku do tych nauczycieli. Przepisy Karty nauczyciela a w szczególności art. 91b Kary nauczyciela nie określił, że w tym zakresie należy stosować przepisy ustawy do tych nauczycieli. Zgodnie zatem z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

) urlopu wychowawczego; 3) tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

Moj problem polega na tym, że dostałem z Inspekcji Transportu Drogowego 3 mandaty zrobione fotoradarem. Po rozmowie z miła Panią z ITD chcąc uniknąć kilku punktów karnych i niższej kary pieniężnej odmówiła mi takiej prośby i stwierdziła, że nie ma

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.