Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawa pracowników
Wyszukiwana fraza:

prawa pracowników

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pracownik nie może zrzec się prawa do odprawny emerytalnej

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nie powoduje uzyskania prawa do odprawy emerytalno-rentowej. Ustawa ta nie reguluje zbiegu prawa pracownika do odprawy z tytułu rozwiązywania stosunku pracy z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 stycznia 2013

Elementy regulaminu pracy

treści art. 104 § 1 Kodeksu pracy. Regulaminu takiego nie wprowadza jedynie pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników oraz ten, u którego obowiązuje układ zbiorowy pracy. Regulamin pracy jest źródłem prawa pracy, z którego wynikają prawa i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 sierpnia 2014

Ocena pracownika winna być obiektywna

dokonywania oceny poszczególnych pracowników w określonych odstępach czasu. Istnieją jednak przepisy prawa, które taki obowiązek na pracodawców nakładają. Jednym z takich przepisów jest art. 27 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2012

Staż pracy do nagrody jubileuszowej można liczyć tylko u jednego pracodawcy

innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, określi, w drodze rozporządzenia - w zakresie niezastrzeżonym w innych ustawach do właściwości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 listopada 2012

Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi na dokształcanie może być wliczony do okresu zatrudniania, od którego zależą uprawnienia pracownicze

pracownicze, ani też do okresu pracy, od którego zależą prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego pracowników. Choć co do zasady urlop bezpłatny nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia i świadczenia pracownicze, szczególne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

możliwe zerwanie umowy? Czy potrzebuję od pracodawcy jakiegoś zaświadczenia aby podejść do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (chodzi mi o tą część praktyczną).

Zagadnienie zatrudniania młodocianych pracowników regulują przepisy Kodeksu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Zmiana umowy zlecenia zawartej przez pracownika z pracodawcą

związanych ze stosunkiem pracy, wprowadza także przepisy chroniące pracowników, przed działaniem sprzecznym z prawem podejmowanym przez pracodawcę. Jednym z takich przepisów jest art. 22 § 1[1] K.p. (Kodeksu pracy), zgodnie z którym, za stosunek pracy uznaje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 sierpnia 2014

Zatrudnienie współmałżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam pracowników. Chcę zawrzeć związek małżeński ze swoim partnerem, który jest zatrudniony u mnie na umowę o pracę. Czy w przypadku zawarcia związku małżeńskiego mój mąż będzie mógł być dalej pracownikiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Spółka osobowa może zatrudnić wspólnika na podstawie umowy o pracę

, że należy ją traktować jako podmiot odrębny od jej wspólników. Spółka jawna jako podmiot gospodarczy może zatrudniać pracowników, staje się zatem zakładem pracy w rozumieniu prawa pracy (art. 3 k.p.) i ma prawo do nawiązywania stosunków pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

?

Zasadniczo za zobowiązania, w tym podatkowe odpowiada wyłącznie podmiot, którego one dotyczą, tj. spółka. Od tej zasady przepisy prawa przewidują jednak odstępstwa. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy spółka nie jest w stanie sama uregulować należności. W takim

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.