Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezasady prawne
Wyszukiwana fraza:

zasady prawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zawiadomienie o czynności egzekucyjnej przerywa bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego

egzekucyjnego, a także przedawnienia roszczeń stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa. Co do zasady, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji, zobowiązanie podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

ma charakter kształtujący prawo, gdyż skutkuje wygaśnięciem stosunku zobowiązaniowego, tworzy nowy stan prawny w relacjach stron. Instytucja odstąpienia od umowy stanowi wyjątek od zasady, iż strony są umową związane i żadna z nich nie może jej

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Ryczałt na jazdy lokalne udzielany pracownikowi przez pracodawcę

liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony i nie może przekroczyć co do zasady 1) 300 km - do 100 tys. mieszkańców, 2) 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców, 3) 700 km

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 lipca 2010

W razie cofnięcia pozwu pozwany także może zostać obciążony kosztami procesu

zastępstwa procesowego. Wyjątkiem od tej zasady, jest cofnięcie pozwu na skutek zaspokojenia roszczenia powoda w toku procesu. Tak też wskazywał Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z 15 stycznia 2003 r. (I ACz 6/03 OSA 2003/9/40). Oznacza to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Dobrowolne poddanie się karze jest możliwe w sprawie o występek

. Oczywiście wskazana we wniosku kara musi się mieścić co do zasady w zakresie sankcji przewidzianej za danego rodzaju przestępstwo, w opisanym przypadku mamy do czynienia prawdopodobnie z kwalifikacją czynu z art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Zasiłek macierzyński kobiety prowadzącej działalność gospodarczą

tym prawdy i jak powinno się to rozegrać?

Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 lipca 2012

Komornik może zająć ruchomości będące w posiadaniu dłużnika

dokonując egzekucji z majątku dłużnika, co do zasady może dokonać zajęcia wszelkich rzeczy ruchomych, które znajdują się w posiadaniu dłużnika. Dłużnik lub osoba, do której zajęta ruchomość należy może nie zgadzać się na ich zajęcie wskazując, że nie

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, komornik, licytacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 maja 2012

Dłużnik może wskazać dług, który chcę zaspokoić

. Artykuł 451 K.c. rozstrzyga kwestię zaliczenia świadczenia spełnionego przez dłużnika, który wobec tego samego wierzyciela ma kilka długów tego samego rodzaju, tj. długów pieniężnych. Co do zasady, decyzja w kwestii zarachowania należy do dłużnika. Może on

Słowa kluczowe: dług, dłużnik, spłata, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

zagospodarowania przestrzennego znajduje sie wpis o możliwości prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 140 k.c. (kodeksu cywilnego) w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Nie kazda nieruchomość nadaje się na działalność gospodarczą

słychać w mieszkaniach. Zdarza się również, zwłaszcza w zimie, że przed wyjazdem przez kilkanaście minut grzeją silniki autokarów. Czy istnieją możliwości prawne nakłonienia właścicieli firmy do poszanowania spokoju mieszkańców bloku?

Zgodnie z art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.