Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezasady prawne
Wyszukiwana fraza:

zasady prawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wynagrodzenie prowizyjne jest należne jeżeli strony ustaliły taki sposób jego ustalenia

W okresie kilkunastu miesięcy prowadziłam działalność gospodarczą współpracując z pewną firmą. Mieliśmy podpisaną umowę zlecenie, w której poza wymienioną stawką miesięczną była określona prowizja od dokonanej sprzedaży w wysokości określonej procentowo (bez żadnych dodatkowych warunków). Na koniec naszej współpracy wystawiłam zleceniodawcy…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2013
Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe
prawo transportowe, Karta Nauczyciela
odszkodowania, windykacje, obsługa firm.
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Usunięcie postów oraz użytkownika z forum

zasady związany jest tymi postanowieniami regulaminu, które zostały mu udostępnione. Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Co do zasady zatem

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

- przedawnienie roszczeń co do zasady wynosi lat 10 a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń okresowych 3 lata (art. 118 kodeksu cywilnego). Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu... przedawniają się z upływem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Pracownik może zaliczyć jeden okres stażowy

dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów. Zasady zaliczania pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy zostały określone w ustawie z 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 listopada 2012

Na wypowiedzenie najmu zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele

czynności przekraczających zwykły zarząd zalicza się nie tylko zbycie rzeczy wspólnej, jej obciążenie, ale także zmianę przeznaczenia itp. W przypadku zatem oddania nieruchomości lub jej części osobie trzeciej do użytkowania lub w najem, co do zasady należy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Staż pracy do nagrody jubileuszowej można liczyć tylko u jednego pracodawcy

innych organów - minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra. Artykuł ten przewiduje odrębne zasady regulacji wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, to znaczy w jednostkach, dla których

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 listopada 2012

Członek zarządu może odpowiadać za długi spółki własnym majątkiem

za zobowiązania, w tym podatkowe odpowiada wyłącznie podmiot, którego one dotyczą, tj. spółka. Od tej zasady przepisy prawa przewidują jednak odstępstwa. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy spółka nie jest w stanie sama uregulować należności. W takim

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Nie można zawierać umowy z samym sobą

interesów którejkolwiek ze stron. Dokonanie czynności prawnej z przekroczeniem powyższej zasady nie powoduje nieważności takiej czynności, a jedynie czynność taka jest czynnością niezupełną (negotium claudicans), której skuteczność zależy od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2013

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

zwolniona od ewentualnego podatku. Nigdy nie rozliczałam się podatkowo w Polsce, stad też żadne dane dotyczące mojej osoby nie są w posiadaniu urzędu skarbowego.

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz zasady i tryb nadawania NIP

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu składek ZUS

zostanie umorzone, wówczas rozpocznie się ponownie bieg przedawnienia roszczeń, które obecnie co do zasady wynosi 5 lat. Na marginesie należy zaznaczyć, że w postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie jest konieczne skierowanie sprawy na drogę sądową

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.