Kalendarz przedsiębiorcy: 15-11-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezatrudniony pracownik
Wyszukiwana fraza:

zatrudniony pracownik

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pracownik może być zatrudniony w czasie urlopu wychowawczego

opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z pewnego rodzaju obejściem przepisów prawa pracy. Zatrudniony pracownik faktycznie wykonuje pracę na całym etacie, choć z formalnego punktu widzenia ma dwa stosunki pracy, po ½ części etatu każdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, albo dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych

pieniężna w wysokości uzależnionej od okresu zatrudniania u danego pracodawcy. Odprawa wypłacana jest w wysokości: 1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; 2

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 listopada 2013

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

wypełniając cały etat lub częściowo uzupełniając świetlicą (inny wymiar etatu).

W opisanym stanie faktycznym należy odnieść się do treści art. 18 ust. 1 Karty nauczyciela, w myśl którego, nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Zatrudnienie współmałżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam pracowników. Chcę zawrzeć związek małżeński ze swoim partnerem, który jest zatrudniony u mnie na umowę o pracę. Czy w przypadku zawarcia związku małżeńskiego mój mąż będzie mógł być dalej pracownikiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Ryczałt na jazdy lokalne udzielany pracownikowi przez pracodawcę

liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony i nie może przekroczyć co do zasady 1) 300 km - do 100 tys. mieszkańców, 2) 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców, 3) 700 km

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 lipca 2010

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 3 wspomnianej ustawy w którym ustawodawca postanowił, że pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony więcej niż 8 lat u danego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

wypowiedzenia, z czego może skorzystać. Okres ochrony pracownika w razie niezdolności do pracy z powodu choroby wynosi 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy oraz przez łączny okres pobierania z tego tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Ocena pracownika winna być obiektywna

, który przewiduje dokonywanie oceny okresowej pracowników samorządowych. Zgodnie z tym przepisem ocenie podlega pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym. Ocena dotyczy w szczególności wywiązywania się przez pracownika samorządowego z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2012
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.