Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezobowiązanie
Zobowiązanie -

Wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.
Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości.

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.
Art. 353 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

zobowiązanie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 20 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wynagrodzenie prowizyjne jest należne jeżeli strony ustaliły taki sposób jego ustalenia

np. w postaci dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego. Ponadto zgodnie z art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2013

Nie zawsze trzeba mieć kasę fiskalną

stwierdzenia, że podatnik narusza ten obowiązek, ustalana jest za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 15 września 2013

Rozliczenie gwarancji przy wykonaniu zastępczym umowy o roboty budowlane

29.08.1997 r. Prawo bankowe, gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

W razie złego wykonania prac można odstąpić od umowy

okoliczności związane z wykonaniem obowiązków wynikających z tej umowy, trudno będzie dowieść, że określone zobowiązanie istniało i jaki był jego charakter. Sam ciężar dowodu w myśl art. 6 k.c. obciąża osobę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Ujawnienie kopii faktur może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

zaopatrzenia i zbytu. W opisanym stanie faktycznym żądanie wskazania określonych informacji w tym dokumentów w postaci faktur może być uzasadnione jeżeli w zawartej uprzednio umowie strony określiły takie zobowiązanie. Najczęściej w umowach o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Zawiadomienie o czynności egzekucyjnej przerywa bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego

egzekucyjnego, a także przedawnienia roszczeń stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa. Co do zasady, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji, zobowiązanie podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013

Przedawnienie roszczenia wynikającego z długów spadkowych

gospodarczą, gdyż tego rodzaju roszczenia nie mają w zasadzie żadnej podstawy prawnej, ale gdyby przyjąć taką interpretację to wówczas można mówić o krótszym 3 letnim okresie przedawnienia takiego roszczenia. Jeżeli chodzi o Pana zobowiązanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2013

Dłużnik banku po wszczęciu windykacji ma możliwość zawarcia ugody z bankiem

wierzycielowi na spłatę długu. W rezultacie często się okazuje, że po egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości, spłata jaka trafi do banku z zaliczeniem na zobowiązanie kredytowe wynieść może ok. 50% wartości rynkowej nieruchomości. Z tego też powodu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2014

Roszczenia banku stwierdzone bankowym tytułem egzekucyjnym przedawniają się w okresie 3 letnim

ograniczenia, jeżeli np. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 sierpnia 2014

Roszczenia z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedawniają się na zasadach ogólnych

wpis w bazie KRD, gdyż zobowiązanie to istnieje (nie ulega unicestwieniu) a jedynie nie może być z powodów formalnych (powołania się na zarzut przedawnienia) dochodzone na drodze sądowej. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych, która reguluje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2014
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.