Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezobowiązanie
Zobowiązanie -

Wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.
Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości.

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.
Art. 353 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

zobowiązanie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 20 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

Jestem członkiem zarządu w sp. z o. o. która ma kłopoty finansowe i została wpisana do KRD z powodu zaległości w ZUS i US. Co możemy z tym zrobić, czy możemy wystąpić o postępowanie układowe? Czy jest inne rozwiązanie, co nam grozi jako zarządowi?

Zasadniczo za zobowiązania, w tym podatkowe odpowiada wyłącznie podmiot, którego…

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

Były mąż ma długi w urzędzie skarbowym i ZUS za 2004 rok. Wówczas prowadził działalność gospodarczą. W roku 2010 nastąpił pomiędzy nami rozwód. Czy US i ZUS mogą wydać mi decyzję o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich? Wiem, że mogą to zrobić w ciągu 5 lat od powstania zaległości. Co w przypadku, gdy rozwód nastąpił po upływie…

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Prawa akcjonariusza do uzyskania informacji od spółki

bowiem złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Jeśli akcjonariusz wnosi o udzielenie informacji poza walnym zgromadzeniem, zarząd jedynie może, lecz nie musi udzielić akcjonariuszowi na piśmie

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Umowny zakaz konkurencji dotyczy także wspólników spółki

to, że w opisanym stanie faktycznym zawarta umowa, w której spółka jawna przyjęła na siebie określone zobowiązanie do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu, wiąże co do zasady jedynie spółkę, a nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Przepis art. 484 § 2 k.c. dopuszcza jednak zmniejszenie ustalonej kary umownej, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Wykreślenie danych z rejestru długów

Przystąpiłem do spółki cywilnej z inną osobą, przy czym wcześniejsi wspólnicy wystąpili ze spółki. Po około roku dostaliśmy informację, że spółka została dopisana do rejestru długów za zobowiązanie zaciągnie przez wcześniejszych wspólników

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Obowiązek do zachowania tajemnicy zakładu pracy

pracodawcę na szkodę. Za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy pracownik może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, a nawet może stanowić to przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zobowiązanie do zachowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Dłużnik może wskazać dług, który chcę zaspokoić

wskazać, które zobowiązanie wykonuje lub wykona. Wierzyciel nie może sprzeciwić się woli dłużnika. Jednakże w ramach zobowiązania (długu) wskazanego przez dłużnika wierzyciel jest uprawniony do zarachowania, wbrew woli dłużnika, w pierwszej kolejności - w

Słowa kluczowe: dług, dłużnik, spłata, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Podatnik za zobowiązania podatkowe może być ścigany także poza granicami

. U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Osoby fizyczne rozliczają podatek dochodowy w termie do 30 dnia każdego następnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

nieuiszczonej opłaty abonamentowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.