Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapracownik
Pracownik -

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Art. 2 kodeksu pracy

 
Wyszukiwana fraza:

pracownik

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2086 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zakaz dyskryminacji pracownika

w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Dyskryminowanie

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Stosunek pracy

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Rada nadzorcza spółki komandytowo - akcyjnej

rady nadzorczej jest obowiązkowe. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej. Jeżeli komplementariusz objął lub nabył akcje spółki komandytowo-akcyjnej

Słowa kluczowe: rada nadzorcza
Data utworzenia: 22 listopada 2006

Komisja egzaminacyjna na aplikacje komorniczą

delegowani przez Krajową Radę Komorniczą; 3) jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Pracownik może zaliczyć jeden okres stażowy

Mam pytanie o dodatek stażowy za wysługę lat, w przypadku gdy pracuje u dwóch pracodawców. Czy do stażu u drugiego pracodawcy mogę doliczyć lata pracy w rolnictwie i które ewentualnie okresy?

Zgodnie z ustawą do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 listopada 2012

Ochrona kobiety w ciąży dotyczy także okresu wypowiedzenia

Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z kobietą, która w trakcie okresu wypowiedzenia zaszła w ciąże. W chwili składania jej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie była ona w ciąży. Umowa zawarta była na czas nieokreślony.

W przypadku gdy kobieta zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, zgodnie z treścią art. 177 §…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika

bardzo często zwraca uwagę w jakim trybie został rozwiązany stosunek pracy z poprzednim pracodawcą i informacja określająca, że nastąpiło to jako dyscyplinarne zwolnienie sugerować może, że nowy pracownik może „nastręczać” problemów. Jarosław

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

pokazany przez moją przełożoną. Teraz jednak mój były szef straszy mnie pozwem na ponad 200.000 złotych. Czy powinnam się obawiać tego pozwu, czy mogę zostać ukarana?

Pracownik za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej odpowiadać może względem pracodawcy na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

Chciałabym się dowiedzieć, jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę z powodu długotrwałej choroby. Pracownikowi kończy się okres zasiłkowy 182 dni -28.08.2012 roku. Czy tego dnia można rozwiązać umowę czy dopiero w następnym dniu, gdyby pracownik nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

na pracodawcy w tym wypadku ciąży obowiązek wykazania, że na pracowniku ciążył obowiązek rozliczenia się z powierzonych środków oraz, że pracownik tego obowiązku nie wykonał. Pracownikowi służą jednocześnie uprawnienia związane z powoływaniem się na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012
« Poprzednia 1 … 15  |  16  |  17  |  18  |  19 … 209 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.