Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1704 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zatrudnienie współmałżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam pracowników. Chcę zawrzeć związek małżeński ze swoim partnerem, który jest zatrudniony u mnie na umowę o pracę. Czy w przypadku zawarcia związku małżeńskiego mój mąż będzie mógł być dalej pracownikiem, nie ukrywam że dalej chcę sama prowadzić swój biznes, podpisać intercyzę i sama decydować…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Rozliczenie gwarancji przy wykonaniu zastępczym umowy o roboty budowlane

przeprowadzone w przyszłym roku, jednakże należy w sposób prawidłowy zabezpieczyć obiekt, tzn. w taki sposób aby nie powstała szkoda (powiększenie wad lub wystąpienie nowych, które będą skutkiem nieprawidłowego zabezpieczenia). Umowa z wykonawcą winna zostać tak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Zawarcie umowy i wykonanie usługi należy udowodnić

do wystawienia faktury VAT. Wystawienie faktury VAT dokumentuje dokonaną dostawę towaru lub usługi. Oczywiście wystawca faktury VAT musi mieć także podstawę prawną do jej wystawienia, czyli pomiędzy stronami musi istnieć umowa, określająca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2012

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna nie może wykonywać innej pracy zarobkowej

Za kilka dni kończy mi się umowa o pracę. Chciałabym się zarejestrować w Urzędzie Pracy jako bezrobotna i uzyskać prawo do zasiłku. Mam jednak podpisanych kilka umów zleceń, z których od dłuższego czasu nie mam żadnych dochodów(i nie zamierzam mieć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 lutego 2013

Zameldowanie nie stanowi tytułu do zajmowania lokalu

zawarta umowa. Zapewne lokatorzy będą twierdzili coś zupełnie odmiennego ale powinien Pan zająć stanowisko, że do zawarcia umowy nie doszło i nie przyjmować opłat z tytułu czynszu (oczywiście jeśli faktycznie chcę Pan pozbyć się lokatorów z lokalu). Gdyby

Słowa kluczowe: eksmisja, lokal mieszkalny, lokator, najem
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2013

W razie wydania nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw

Pani przywołać dowody na poparcie swoich twierdzeń, a w szczególności to, że umowa została zawarta bez zachowania formy pisemnej i zgodnie z umową ustalone wynagrodzenie przez Strony było wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 20.000 PLN netto. Tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Zgromadzenie wspólników nie naruszać zasady reprezentacji spółki przez zarząd

spółkę (jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta). Odpowiadając zatem na postawione pytanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Wypowiedzenie umowy najmu następuje na zasadach określonych w umowie

zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Swoboda ta zatem nie ma charakteru bezwzględnego i zawarta umowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 września 2012

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia wady w rzeczy sprzedanej

Przedwczoraj kupiłam auto Renault Laguna , wczoraj byłam w warsztacie i tam się dowiedziałam, że w aucie jest wada ukryta o której nic nie wiedziałam. Dziś byłam w drugim warsztacie i tam potwierdzili tą usterkę. Czy jak kupiłam samochód i podpisałam umowę to jak jest wada ukryta mam prawo żądać zwrotu pieniędzy?

Generalna zasada…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012
« Poprzednia 1 … 47  |  48  |  49  |  50  |  51 … 171 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.