Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1702 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Na porozumienie o zmianie warunków pracy zgodę musi wyrazić pracownik

30.06.2014 roku, a w pozostałym zakresie umowa o pracę nie ulega zmianie. Dalej wpisano, że z uwagi na docelową strukturę od 01.10.2014 roku mogę być przeniesiona na to stanowisko (na jakie teraz jestem oddelegowana) o ile przejdę weryfikację. Nowe zasady

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 grudnia 2013

Wynagrodzenie członka zarządu wypłacane na podstawie powołania

zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Konsekwencją powołania danej osoby do pełnienia funkcji członka zarządu jest powstanie stosunku organizacyjnego pomiędzy tą osobą a spółką. Sprawowanie funkcji

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012

Nie tylko właściciel posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

z tego prawa jak np. umowa najmu, umowa użyczenia, Co ważne prawo do lokalu nie musi być potwierdzone w formie pisemnej, albowiem do zawarcia umowy może dojść także bez zachowania formy pisemnej. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2014

W razie sprzedaży aukcyjnej kupujący może skorzystać z rękojmi, ale nie może od umowy odstąpić

. 556 § 1 k.c. albowiem rzecz sprzedana jest zgodna z zawartą w drodze aukcji umową. Umowa została zawarta w sposób ważny, kupujący na własne ryzyko dokonał wyboru rzeczy, która była przedmiotem sprzedaży i nie może się powoływać na okoliczność, że w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

gminy, gdy sprzeda nieruchomość innemu nabywcy, z informacji o przetargu umowa dzierżawy przechodzi na nabywcę art. 678 § 1 k.c. albo czy mogę żądać unieważnienia przetargu, jeżeli tak to, na jakiej podstawie?

Odpowiadając na zadane przez Panią

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Jak postępować z firmą windykacyjną domagającą sie zapłaty

domagać się nadal zapłaty, to skierowanie sprawy do sądu. W postępowaniu tym konieczne będzie wykazanie, że doszło do zawarcia umowy zgodnie z którą zobowiązany był Pan do zapłaty wynagrodzenia. Umowa taka nie musi być zawarta na piśmie ale wierzyciel

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2013

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

podaje oświadczenia o zawarciu umowy z bankiem. W podanych okolicznościach mamy do czynienia z zarządem wieloosobowym i co do zasady sposób reprezentowania spółki w takim przypadku powinna określać umowa spółki. Jeśli tego nie czyni to

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Zastaw na rzeczach wniesionych do lokalu będącego przedmiotem najmu

rozliczenia innych należności wynikających z umowy najmu, to należy stosować odpowiednie zapisy zawartej umowy najmu, a w razie ich braku stosowne przepisy. W przypadku gdy umowa nie określa zasad związanych ze zwrotem kaucji, należy uznać, że jeżeli nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Klient nie może ponosić kosztów reklamacji towaru

sprzedaży. W naszej ocenie nie może Pan zatem wyłączyć swojej odpowiedzialności jako sprzedawca lub określić, że sprzedawcą jest inny podmiot. Umowa sprzedaży w formie elektronicznej zawierana nie jest z tym podmiotem tylko z Panem jako przedsiębiorcą, tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2012

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

Wynajmuje lokal mieszkalny, przy czym umowa do dziś nie została mi wypowiedziana. Zalegałem z czynszem ale ustnie umówiłem się z właścicielką budynku, że połowa płatności zostanie przelana razem z następną miesięczną ratą wynajmu. Właściciela pod

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 49  |  50  |  51  |  52  |  53 … 171 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.