Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1704 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży

macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. Przepis ten nie ma zastosowania jedynie w przypadku, gdy zawarta została umowa na okres próbny nie przekraczający 1 miesiąca oraz w zakresie umów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym jeżeli pracownik nie wykonuje jego wiążących poleceń

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zawarta przez pracownika umowa o pracę określa granicę wykonywanej przez pracownika pracy, tj. w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Przyjmując wypowiedzenie zmieniające pracownik nie może skorzystać z przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie

zaproponowanymi warunkami przez pracodawcę. Jedynie zgodnie z treścią art. 42 § 3 k.p. w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Pismo pracodawcy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2012

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

Do której kategorii kwalifikuje się wierzyciel w postepowaniu upadłościowym, który dokonał odstąpienia od umowy w terminie określonym w regulaminie, lecz nigdy nie otrzymał zwrotu wpłaconych środków? Zawarta umowa przestała istnieć dnia 11.07.2012

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Ustanowienie służebności drogi umożliwia dostęp do nieruchomości

też w przypadku gdyby sprzedał Pan część nieruchomości sąsiadowi zastrzegając w umowie warunki pod jakimi zbycie to następuje to umowa ta byłaby sprzeczna z prawem, a w konsekwencji dotknięta wadą nieważności. Możliwe jest natomiast zawarcie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Składki ZUS przy zatrudnieniu i świadczeniu usług w spółkach powiązanych

udokumentowane. Należy zaznaczyć, że mogą jednak pojawić się pewne wątpliwości w zakresie podlegania ubezpieczeniem społecznym, jeżeli umowa cywilnoprawna będzie miała charakter pozorny lub wprost działania te będą zmierzać do obejścia prawa przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 maja 2014

Odwołanie pełnomocnictwa może skutkować koniecznością zapłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi

formy pisemnej umowa zlecenia, na mocy której osoba ta zajmowała się w Pani imieniu czynnościami związanymi z dochodzeniem tej wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Z treści art. 735 § 1 K.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Powołanie w skład zarządu spółki kapitałowej nie jest nawiązaniem stosunku pracy

W drodze konkursu zostałem powołany na stanowisko prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podpisana została umowa określająca 3-letnią kadencję na stanowisku prezesa zarządu. Miesiąc temu otrzymałem absolutorium za rok 2011 i tego samego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 czerwca 2012

Najem lokalu wchodzącego w skład wspólnej nieruchomości wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli

współwłaściciela oraz osobę, która wynajmuje część nieruchomości o tym, że umowa dotknięta jest wadą nieważności i wezwać tą osobę, która zajmuje nieruchomość bez tytułu prawnego do opróżnienia zajmowanego lokalu. W razie odmowy opróżnienia lokalu możliwe będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Płatnik składek może złożyć wniosek do ZUS o dokonanie zwrotu nadpłaty składek

Podpisałem umowę z NFZ ale okazało się, że nie opłaciłem składki w wyznaczonym terminie i umowa została zerwana, jednak nikt mnie o tym nie poinformował i płaciłem składki dalej aż do tego roku będąc przekonanym, że jestem ubezpieczony. W całym tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 51  |  52  |  53  |  54  |  55 … 171 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.