Kalendarz przedsiębiorcy: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównauprawnienia z tytułu rękojmi za wady
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanego mieszkania

sprzedawcę z odpowiedzialności za wady, musiałby on mieć potwierdzenie, że taka wada w tym mieszkaniu występuje. 
Ewentualnie zgodnie z art. 563 § 1 k.c., kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

W razie sprzedaży aukcyjnej kupujący może skorzystać z rękojmi, ale nie może od umowy odstąpić

indywidualne zapatrywania kupującego, przy czym w tym zakresie kupujący nie może się powołać na wady fizyczne rzeczy. Zgodnie z treścią art. 557 § 1 k.c. sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia wady w rzeczy sprzedanej

Sądu Najwyższego z dnia 29.06.2000 roku sygn. akt V CKN 66/00 na gruncie przepisów kodeksu cywilnego nie ma znaczenia podział na wady jawne i ukryte. Zgodnie z art. 563 § 1 k.c., kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012

Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady produktu

Sprzedawane rzeczy nie zawsze są fizycznie i prawnie wolne od wad. W związku z tym ustawodawca postanowił wprowadzić uprawnienia dla wszystkich kupujących polegające na możliwości żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny, a niekiedy

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 20 grudnia 2013

Rękojmia za wady

Rękojmia jest instytucją, która została ukształtowana przez ustawodawcę w kodeksie cywilnym. Wola stron ma tu drugorzędne znaczenie. Przewiduje silną ochronę kupującego, ale termin dla dochodzenia uprawnień z tego tytułu wynosi rok, tym terminie

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2012

Sprzedający odpowiada za jakość sprzedanego towaru

dotyczy wszystkich osób będących nabywcami tzn. za równo konsumentów jak i przedsiębiorców. Należy pamiętać jednak o tym, że w przypadku przedsiębiorców można wyłączyć uprawnienia z tytułu rękojmi co oznacza, że nie będą one przysługiwać (pozostaje

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2014

Kiedy warto skorzystać z gwarancji, a kiedy nie?

także z rękojmi regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 września 2013

Czy deweloper odpowiada za wady budynku?

Jeżeli kupujący stwierdzi w nowym budynku wady, np. zagrzybione ściany czy niedomykające się okna, może domagać się od sprzedającego ich usunięcia.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2012

Odpowiedzialność z tytułu umów cywilnoprawnych

Umowa o dzieło oraz umowa zlecenia należą do umów dwustronnie zobowiązujących. To z kolei oznacza, że każda ze stron powyższego porozumienia ma odpowiadające względem siebie prawa i obowiązki. Tym samym zarówno zlecający jak i wykonawca ponoszą

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 10 września 2013

Sprzedawco, po nowelizacji kupujący dłużej będzie mógł dochodzić swych roszczeń

profesjonalnych sprzedawców. W ramach niniejszego artykułu poddana zostanie krótkiej analizie problematyka dochodzenia przez kupującego roszczeń z tytułu gwarancji. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zawieszeniu biegu terminu dochodzenia roszczeń z rękojmi w

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 13 listopada 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.