Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównauprawniony
Wyszukiwana fraza:

uprawniony

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 318 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłużnik może wskazać dług, który chcę zaspokoić

wskazać, które zobowiązanie wykonuje lub wykona. Wierzyciel nie może sprzeciwić się woli dłużnika. Jednakże w ramach zobowiązania (długu) wskazanego przez dłużnika wierzyciel jest uprawniony do zarachowania, wbrew woli dłużnika, w pierwszej kolejności - w

Słowa kluczowe: dług, dłużnik, spłata, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Zastrzeżona kara umowna

okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania, jeżeli świadczenie jest możliwe do spełnienia i wymagalne, a nie zostaje zrealizowane w czasie właściwym, a dłużnik nie był uprawniony do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012

Nie można anulować podjetej uchwały

samym nie może Pan tej uchwały tak po prostu anulować, ponieważ weszła ona w życie z chwilą jej podjęcia. W tej sytuacji uchwała może zostać uchylona lub może zostać stwierdzona jej nieważność przez Sąd wskutek wytoczenia przez uprawniony podmiot

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Rozliczenie gwarancji przy wykonaniu zastępczym umowy o roboty budowlane

29.08.1997 r. Prawo bankowe, gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Za korzystanie z cudzego utworu należy się odszkodowanie

, czyli uiszczenia opłaty licencyjnej. Kwestie wynagrodzenia i praw autorskich określają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2004 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawniony, którego

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Przetwarzanie danych w razie zakończenia postępowania karnego

. W myśl tego przepisu każdy kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Pracownik może być zatrudniony w czasie urlopu wychowawczego

przypadku, jaki złożyć wniosek i czy jest możliwe takie rozwiązanie?

Zgodnie z treścią art. 186 [7] § 1 k.p (kodeksu pracy), pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu składek ZUS

, gdyż organ egzekucyjny jakim jest urząd skarbowy samodzielnie uprawniony jest do wystawienia tytułu egzekucyjnego, który stanowi podstawę prowadzenia egzekucji skarbowej. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Płatnik składek może złożyć wniosek do ZUS o dokonanie zwrotu nadpłaty składek

zobowiązany do zwrotu kosztów udzielonych świadczeń. Chodzi o ustalenie wszelkiej pomocy jaka była świadczona z ubezpieczenia, do którego nie był Pan uprawniony, w tym wartości tych świadczeń (obejmuje to także korzystanie z dofinansowania do zakupu leków

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Zakaz wyświetlania reklamy stron hazardowych

systemie internetowym. W efekcie korzystającemu z domeny świadczona jest usługa w postaci rejestracji domeny (skojarzenia nazwy z kodem) oraz utrzymania tej domeny za co uiszczany jest abonament. Tym samym użytkownik domeny jest uprawniony do korzystania z

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 listopada 2013
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 32 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.