Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawykonanie zobowiązania
Wyszukiwana fraza:

wykonanie zobowiązania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 129 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Udzielenie poręczenia za wykonanie umowy przez dłużnika

DOCX PDF

Wzór dokumentu: oświadczenie o udzieleniu poręczenia

Data utworzenia: 13 sierpnia 2012

Nienależyte wykonanie umowy

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471

Data utworzenia: 13 października 2006

Należyta staranność

Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Prawo odstąpienia

. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Instrumenty finansowe

Kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają

Słowa kluczowe: instrumenty finansowe
Data utworzenia: 15 stycznia 2007

Zastrzeżona kara umowna

później aneksu do umowy.

Jeżeli strony zastrzegły karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, a nie określiły, że opóźnienie to musi być zawinione przez dłużnika. Jednakże w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012

Rozliczenie gwarancji przy wykonaniu zastępczym umowy o roboty budowlane

następuje na piśmie pod rygorem nieważności. Udzielenie gwarancji stanowi wzmocnienie zobowiązania dłużnika w razie jego nie wykonania lub nienależytego wykonania. W takim przypadku wierzyciel może żądać zapłaty sumy wynikającej z gwarancji bezpośrednio od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

dłużnika. To samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Dopuszczalność miarkowania kary umownej ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części opiera się na założeniu, że częściowe wykonanie zobowiązania zaspokaja godny ochrony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W takim przypadku nienależyte wykonanie umowy w postaci niespełnienia warunku braku zameldowania osób w sprzedawanej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Klient nie może ponosić kosztów reklamacji towaru

konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Zawarcie w umowie żądania wysłania towaru do Chin będące podstawą reklamacji stanowić może istotne ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy względem konsumenta, a zatem może być uznane za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 13 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.